Inkoon terminaalihankkeen esittely

St1 suunnittelee Inkooseen terminaalia uusiutuvien polttonesteiden jakelun kasvattamiseksi

Energiayhtiö St1 suunnittelee yhteistyössä satamaoperaattori Inkoo Shippingin kanssa uutta polttonesteterminaalia ja siihen liittyvää satamalaituria Inkoon Joddbölen alueelle. St1:n tavoitteena on tehdä n. 40 miljoonan euron investointipäätös vuoden 2022 alkupuolella, jolloin terminaalin toiminta voisi alkaa vuoden 2023 alussa. Toteutuessaan terminaali avaa St1:lle uuden reitin esim. uusiutuvien lentopolttonesteiden toimittamiselle yhtiön Göteborgin jalostamolta Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Hankkeesta on käynnistetty ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka arvioidaan kestävän noin vuoden.

St1 planerar en terminal i Ingå för att öka distributionen av förnybara bränslen

Energibolaget St1 planerar i samarbete med hamnoperatören Inkoo Shipping en ny bränsleterminal och tillhörande hamnkaj i Joddböleområdet i Ingå. St1 har som mål att fatta ett investeringsbeslut värt ca 40 miljoner euro i början år 2022. Då kan verksamheten i terminalen starta i början av år 2023. När terminalen blir verklighet, öppnar den en ny rutt för St1 att exempelvis leverera flygbränsle från bolagets raffinaderi i Göteborg till Helsingfors-Vanda flygplats. En miljökonsekvensbedömning, som uppskattas pågå i cirka ett år, har startats om angående projektet.

Inkoon terminaalihankkeen esittelyvideo

Esittelyn sisältö:

  1. St1 terminaalihanke InkoossaMika Wiljanen, St1 Oy
  2. Inkoo Shipping –esittelySuvi Illman, Inkoo Shipping
  3. Ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA – Liisa Nyrölä, ELY-keskus
  4. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Karoliina Jaatinen, AFRY

 

St1:s terminalprojekt i Ingå presentation

Presentationens innehåll:

  1. St1:s terminalprojekt i Ingå Mika Wiljanen, St1 Oy
  2. Inkoo Shipping presentation – Thomas Bergman, Inkoo Shipping
  3. Miljökonsekvensbedömning Liisa Nyrölä, NTM-centralen
  4. Program för miljökonsekvensbedömning Karoliina Jaatinen, AFRY

Hankkeen esittelytiedostot / Information om projekt

Lisätietoja / Mer information

St1 Oy

Terminaaliprojekti / Terminalprojekt

Ympäristö- ja lupa-asiat / Miljö- och regleringsfrågor

Inkoo Shipping Oy Ab

Toimitusjohtaja, verkställande direktör Thomas Bergman, thomas.bergman(at)inkooshipping.fi

Uudenmaan ELY-keskus / NTM-centralen i Nyland

Yhteysviranomainen ympäristövaikutusten arvioinnissa / Kontaktmyndigheten i den här miljökonsekvensbedömningen

Kontaktihenkilö, kontaktperson Liisa Nyrölä, liisa.nyrola(at)ely-keskus.fi

AFRY Pöyry Finland

Ympäristövaikutusten arviointi / Konsekvensbedömning