Sähköä tuulesta

Tavoitteena johtava asema pohjoismaisilla tuulivoimamarkkinoilla

Tuulivoima on yksi kustannustehokkaimmista sähköntuotantomuodoista. Se käyttää vapaata ja loppumatonta raaka-ainetta: tuulta, joka johtuu auringon säteilystä. Jatkuva tuulivoimateknologian kehittäminen parantaa edelleen voimaloiden tehokkuutta.

Käytämme modernia teknologiaa ja hajautettua energiantuotantomallia tuottaaksemme puhdasta kotimaista sähköä TuuliWatti Oy:n kautta, joka on yhteisyrityksemme S-Voiman kanssa. TuuliWatti on viimeisten muutaman vuoden aikana järjestelmällisesti kehittänyt ja rakentanut teollisia tuulivoimaloita mantereelle ja kasvanut Suomen johtavaksi tuulivoiman tuottajaksi. Tähän tietotaitoon ja osaamiseen perustuen laajennamme toimintojamme kattamaan kaikki Pohjoismaat.

Tavoittelemme johtavaa asemaa kaikilla markkinoilla, joilla toimimme. Investointimme keskittyvät alueisiin, joilla on kustannustehokkainta tuottaa tuulesta sähköä – ottaen huomioon paikalliset tuuliolosuhteet ja verkkoyhteydet sekä sosiaalinen hyväksyttävyys. Etsimme jatkuvasti projekteja, kumppanuuksia ja investointimahdollisuuksia Pohjoismaissa. Erityisesti arktiset alueet ovat mielenkiintoisia uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia ajatellen.

Tuulivoiman tuotanto tänään

Merkittävä tuotantokapasiteetti Suomessa

TuuliWatti on saanut valmiiksi mittavan 650 MEUR:n investointiohjelmansa ja rakentanut teollisia tuulipuistoja ympäri Suomea.

Meillä on nykyään yhteensä 131 tuulivoimalaa yli kymmenessä tuulipuistossa. Ne sijaitsevat eri kunnissa ympäri maata ja tuottavat puhdasta sähköä perustuen viimeisimpään ja tehokkaimpaan teknologiaan, joka on markkinoilla saatavilla. Tuulivoima tuo kunnille investointeja, verotuloja ja työllistämismahdollisuuksia sekä uusia mahdollisuuksia talouden kehitykselle.

Yhteenlaskettu tuulivoimakapasiteettimme on 1,4 terawattituntia, joka vastaa 650 000 kerrostaloasunnon vuosittaista sähkön kulutusta. Se vähentää lisäksi hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuodessa.