Edistyneitä polttonesteitä jätteistä

Edistyneitä polttonesteitä jätteistä

Etanoli on maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty ja tunnettu biopolttoaine. Se on polttoneste, joka korvaa suoraan bensiinin sen nykyisessä käytössä. Jakeluverkostoihin ei tarvita suuria investointeja.

St1:n jätepohjaisen edistyneen etanolin suorituskykyominaisuudet ovat ylivertaisia verrattuna useimpiin muihin biopolttoainevaihtoehtoihin, ja se tuottaa jopa 90 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perinteiset fossiiliset polttoaineet. Sillä on mahdollisuudet vähentää merkittävästi ja nopeasti fossiilisten polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä.

St1 keskittyy etanolin tuotantoteknologioihin, joissa hyödynnetään biojätettä ja sivuvirtoja. Käynnissä olevat tutkimus- ja tuotekehitysprojektimme lisäävät etanolin tuotantokapasiteettia, kun saataville tulee uusia raaka-aineita ja teknologioita. Sopivia raaka-aineita löytyy jokaisesta maailman maasta. Metsäteollisuuden sivuvirroilla nähdään olevan suurin potentiaali tulevaisuudessa.

Korkealuokkaisen polttonesteen lisäksi biojalostamomme tuottavat sivutuotteena -  raaka-aineesta riippuen - rehua, energiaa tai lämpöä.

Innovaatiot

Etanolintuotantoratkaisujen edelläkävijä 

St1 on edelläkävijän asemassa jätepohjaisen etanolin tuotantoteknologioissa. Missiomme on korvata fossiiliset liikennepolttoaineet kilpailukykyisellä ja kestävällä tavalla, tuottamalla edistynyttä etanolia kustannustehokkaasti jätteistä ja sivuvirroista. Käytämme vain ruokaketjun ulkopuolisia raaka-aineita emmekä aiheuta suoria tai välillisiä muutoksia maankäyttöön.

Erikoisosaamistamme ovat biokemialliset prosessit, teknologian kehittäminen, insinöörityö ja projektien toimittaminen. Olemme kehittäneet useita teknologisia konsepteja ja toisinnettavia ratkaisuja edistyneen etanolin tuottamiseksi liikennekäyttöön.  Ratkaisumme alentavat jätteenkäsittelyn kustannuksia niiltä yrityksiltä, jotka toimittavat raaka-aineita prosessiin.

St1:n biojalostuskonseptin tuloksena syntyy lähes hiilineutraalia uusiutuvaa etanolia, koska käytämme  raaka-aineena jätteitä ja lämmön- ja voimantuotannossa uusiutuvaa energiaa. Energiatehokkuus on ollut yksi tärkeimpiä painopisteitä teknologian kehittämisessä. Koska jäte on paikallista, kuljetustarpeet ovat vähäiset.

Tuotantokonseptit

Kukin biojalostuskonseptimme perustuu erityyppiseen jätepohjaiseen raaka-aineeseen. Jatkamme niiden kehittämistä ja testaamista omissa biojalostamoissamme parantaaksemme jatkuvasti tuotantoprosesseja.

CELLUNOLIX®

Metsäteollisuuden jäte raaka-aineena uusiutuvan etanolin tuotannossa

Cellunolix®-biojalostuskonseptimme on konkreettinen askel kohti selluloosaetanolin tuotantoa. St1 on edelläkävijä teknologiassa, joka mahdollistaa sahojen sivutuotteiden, kuten sahanpurun ja pehmeän puun lastujen, käyttämisen uusiutuvan etanolin tuotannossa lähitulevaisuudessa.

Etanolin tuottaminen lignoselluloosasta on ollut teknisesti mahdollista jo aiemmin, mutta tuotantokustannukset eivät ole olleet kilpailukykyisellä tasolla. Teknologiamme avulla kustannuksia saadaan pienennettyä, ja lisäksi se mahdollistaa kustannustehokkaan logistiikan sekä vähäisen pääomariskin.

Olemme rakentaneet Renforsin Rannan teollisuusalueelle Kajaaniin, Suomeen, Cellunolix®-biojalostamon, joka on ensimmäinen laatuaan. Se käyttää raaka-aineena paikallisista lähteistä hankittua sahanpurua, ja sen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa litraa.  Laitos tuottaa sivutuotteita kuten ligniiniä, jota käytetään paikallisessa sähkön- ja lämmöntuotannossa. Pilottilaitos aloitti edistyneen etanolin tuotannon vuonna 2017.

ETANOLIX®

Elintarviketeollisuuden jätteen kierrättäminen edistyneeksi etanoliksi

St1:n Etanolix®-konsepti jalostaa tärkkelys- ja sokeripitoiset jätteet ja sivuvirrat 99,8-prosenttiseksi etanoliksi, joka on valmista käytettäväksi korkeaseosetanolipolttoaineissa tai biokomponenttina matalissa sekoitussuhteissa. Etanolix®-tehdas voidaan perustaa itsenäiseksi tehtaaksi tai se voidaan integroida tuotantoon, joka tuottaa sopivaa raaka-ainetta – kuten käymiskykyistä jätettä ja prosessitähteitä leipomoista, panimoista ja virvoitusjuomatuotannosta sekä vähittäiskaupan jätettä, esimerkiksi ylijäämäleipää ja lajiteltua biojätettä. Tämä biojalostuskonsepti saa aikaan sivutuotteina nestemäistä eläinrehua ja biokaasua.

Meillä on kolme Etanolix®-biojalostamoa tuotannossa Suomessa (Lahdessa, Vantaalla ja Haminassa) sekä yksi, joka on integroitu jalostamoomme Göteborgissa, Ruotsissa. Vuotuinen tuotantokapasiteetti vaihtelee välillä 1 - 9 miljoonaa litraa.

Kestävä kehitys

Edistynyt etanoli auttaa täyttämään uusiutuvan energian velvoitteet

Jätepohjainen edistynyt etanoli vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 %:lla verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin. Käyttämällä jätettä ja prosessisivuvirtoja raaka-aineena vähennetään elinkaaripäästöjä, minkä johdosta raaka-aineille voidaan laskea 0-päästöt.

Viljelymaan käyttöön ei myöskään tule suoraa tai välillistä muutosta. EU:n uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin (2009/28/EY) mukaan jätteestä ja sivuvirroista tuotettujen biopolttoaineiden osuudeksi voidaan laskea kaksinkertainen painoarvo biopolttoainevelvoitteissa.

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä on välttämätöntä. Biopolttoaineiden kysyntä jatkaa kasvuaan, lisäten siten painetta raaka-aineiden ja polttoaineiden maahantuonnille. Biopolttoainevelvoitteet ja eri polttoaineiden verotus vaihtelevat maasta toiseen. Tuotannon alkuperällä ja tuotantomenetelmällä on kuitenkin suuri vaikutus siihen, miten biopolttoainetta tarkastellaan. Edistyneellä jätteestä ja prosessitähteistä paikallisesti tuotetulla etanolilla on selkeästi kestävä elinkaari, tuotannosta loppukäyttäjälle.

Parasta arvoa jätteelle

Jäte on enemmän kuin energiaa.  Edistyneen kierrätysteknologian avulla se on raaka-ainetta etanolin tuotannossa. Biohajoavaa jätettä voidaan käyttää tehokkaasti tuotantoteknologiamme avulla, jolloin siitä tulee polttoainetta. Biojalostamot tuottavat myös sivutuotteita, kuten eläinten rehua tai vihreää energiaa ja maanparannusaineita, kun ne on yhdistetty biokaasulaitokseen.

Jätteen ja sivuvirtojen kierrätys edistyneeksi etanoliksi lisää jätteen arvoa ja vastaa kotimaisten polttoaineiden kasvavaan tarpeeseen. Edistyneen etanolin tuottaminen on modernia ja kestävää jätehuoltoa. Se on puhdas ja helppo ratkaisu jätteen kierrättämiseksi paikallisesti.