Lämpöä maan uumenista

Geotermisellä energialla on suuri potentiaali

Maan alla piilee valtava käyttämätön potentiaali kestävälle energian ja lämmön tuotannolle – missä tahansa 300 metrin syvyyden (paikalliset maalämpöpumppusovellukset) ja 7 kilometrin syvyyden (geoterminen lämpölaitos) välillä. Geoterminen energia on itse asiassa yksi kustannustehokkaimmista tavoista lisätä uusiutuvaa energiaa lämmityksessä.

St1 suunnittelee ja toimittaa paikalliseen energialähteeseen perustuvia pienempiä lämpövoimaloita esimerkiksi kerrostaloihin, hotelleihin ja julkisiin rakennuksiin, kuten kouluihin ja hoitolaitoksiin. Tarjoamme sinulle helpon tavan korvata vanha, fossiiliseen polttoaineeseen perustuva järjestelmä hiilidioksidivapaalla uusiutuvalla energialla ja edullisemmilla lämmityskustannuksilla.

Pilotoimme myös suuren mittakaavan lämmöntuotantoa, joka käyttää kallioperän uusiutuvaa energiaa. Suomen pilottiprojektissa tutkimme ja testaamme porausteknologiaa, joka voi avata uuden uusiutuvan, päästöttömän energialähteen kaukolämmön tuotantoon. Geoterminen lämmöntuotanto on jo todellisuutta useissa osissa maailmaa. Tämä on kuitenkin ensimmäinen pilottiprojekti Suomen graniitin kaltaiseen kovaan kallioperään.

local heat plant construction

Helppo tapa siirtyä uusiutuvaan energiaan lämmityksessä

Maalämpöjärjestelmät

St1 Lähienergia Oy tarjoaa maalämpöjärjestelmiä, joissa käytetään paikallista energiaa, joka yleensä on peräisin maaperästä – maalämmön energialähteestä. Maalämpöjärjestelmä lämmittää kiinteistösi ilman hiilidioksidipäästöjä ja edullisemmin kuin fossiiliseen polttoaineeseen perustuva järjestelmä, kaukolämpö tai suora sähkölämmitys.

St1:n maalämpöjärjestelmän hankkimiseen on eri tapoja. Helpoin tapa on sopimusperusteinen energian käyttö: St1 investoi ja rakentaa kiinteistöllesi maalämpöjärjestelmän sekä huolehtii sen ylläpidosta. Maksat ainoastaan kiinteistösi käyttämästä energiasta ja sopimuskauden päätyttyä järjestelmä on sinun ilman erillistä korvausta. Maalämpöjärjestelmä optimoi toimintansa automaattisesti esimerkiksi sisä- ja ulko-olosuhteiden perusteella – tarjoten sinulle näin huomattavia energiasäästöjä.

otaniemi drill

Pilottiprojekti geotermisen lämmöntuotannon liiketoimintakonseptin kehittämiseksi

Geoterminen lämmöntuotanto

St1:llä on Espoon Otaniemessä geoterminen pilottiprojekti, jossa tutkitaan mahdollisuuksia käyttää kallioperän geotermistä lämpöä kaukolämmityksessä. Pilottiprojektin tavoitteena on testata ja kehittää teknisesti ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja geotermisen liiketoimintakonseptin eri vaiheisiin.

Geoterminen lämmöntuotanto edellyttää kahden, lähes seitsemän kilometriä syvän reiän poraamista kallioperään. Kallioperään pumpataan vettä, jonka lämpötila nousee siellä geotermisen lämmön vaikutuksesta. Kuuma vesi nousee ylös, ja lämpö syötetään kaukolämpöverkkoon.

Suomen kova kallioperä vaatii erikoisvalmisteisia poria, joilla voidaan saavuttaa vaadittava syvyys. Teknologioita optimoimalla olemme pystyneet poraamaan noin 6,5 kilometrin syvyyteen, jossa veden lämpötila osoittautui tarpeeksi korkeaksi lämmöntuotantoa ajatellen. Projektin seuraava vaihe oli stimulointi, jossa tutkittiin veden virtausta kallion sisällä sekä kahden reiän välillä. Toinen reikä porattiin simuloinnin tulosten perusteella myös noin 6,5 kilometrin syvyyteen, minkä jälkeen toteutettiin vastastimulointi kaivojen välillä. Myös suurin osa geolämpölaitoksen maanpäällisestä rakentamisesta ja asennuksista on suoritettu ja työmaarakentaminen on nyt tauolla kaivojen mahdollisen virtaustestivaiheen suunnittelun ja toteutuksen ajaksi.

Jos pilottiprojekti onnistuu, voimme käyttää siihen kehitettyä teknologiaa myös muissa Pohjoismaissa ja hyödyntää kallioperän suurta uusiutuvan energian potentiaalia.