Lämpöä maan uumenista

Geotermisellä energialla on suuri potentiaali

Maan alla piilee valtava käyttämätön potentiaali kestävälle energian ja lämmön tuotannolle – missä tahansa 300 metrin syvyyden (paikalliset maalämpöpumppusovellukset) ja 7 kilometrin syvyyden (geoterminen lämpölaitos) välillä. Geoterminen energia on itse asiassa yksi mittakaavaltaan merkittävimmistä tavoista lisätä uusiutuvaa energiaa lämmityksessä.

St1 suunnittelee ja toimittaa paikalliseen energialähteeseen perustuvia kiinteistö-kokoluokan lämpölaitoksia esimerkiksi kerrostaloihin, hotelleihin ja julkisiin rakennuksiin, kuten kouluihin ja hoitolaitoksiin. Tarjoamme sinulle helpon tavan korvata vanha, fossiiliseen polttoaineeseen perustuva järjestelmä uusiutuvalla energialla ja edullisemmilla lämmityskustannuksilla.

Pilotoimme myös suuren mittakaavan lämmöntuotantoa, joka käyttää kallioperän uusiutuvaa energiaa. Suomen pilottiprojektissa tutkimme ja testaamme porausteknologiaa, joka voi avata uuden uusiutuvan, päästöttömän energialähteen kaukolämmön tuotantoon. Geoterminen lämmöntuotanto on jo todellisuutta useissa osissa maailmaa. Tämä on kuitenkin ensimmäinen pilottiprojekti Suomen graniitin kaltaiseen kovaan kallioperään.

local heat plant construction

Helppo tapa siirtyä uusiutuvaan energiaan lämmityksessä

Maalämpöjärjestelmät

St1 Lähienergia Oy tarjoaa maalämpöjärjestelmiä, joissa käytetään paikallista energiaa, joka yleensä on peräisin maaperästä – maalämmön energialähteestä. Maalämpöjärjestelmä lämmittää kiinteistösi ilman hiilidioksidipäästöjä ja edullisemmin kuin fossiiliseen polttoaineeseen perustuva järjestelmä, kaukolämpö tai suora sähkölämmitys.

St1:n maalämpöjärjestelmän hankkimiseen on eri tapoja. Helpoin tapa on sopimusperusteinen energian käyttö: St1 investoi ja rakentaa kiinteistöllesi maalämpöjärjestelmän sekä huolehtii sen ylläpidosta. Maksat ainoastaan kiinteistösi käyttämästä energiasta ja sopimuskauden päätyttyä järjestelmä on sinun ilman erillistä korvausta. Maalämpöjärjestelmä optimoi toimintansa automaattisesti esimerkiksi sisä- ja ulko-olosuhteiden perusteella – tarjoten sinulle näin huomattavia energiasäästöjä.

Otaniemi pilot project

Pilottiprojekti geotermisen lämmöntuotannon liiketoimintakonseptin kehittämiseksi

Geoterminen lämmöntuotanto

St1:llä on Espoon Otaniemessä geoterminen pilottiprojekti, jossa tutkitaan mahdollisuuksia käyttää kallioperän geotermistä lämpöä kaukolämmityksessä. Pilottiprojektissa on monelta osin tutkittu maailman ensimmäistä tämän tyyppistä syvää EGS-laitosta (Engineered Geothermal System).  Projektin tavoitteena on testata ja kehittää teknisesti ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja geotermisen liiketoimintakonseptin eri vaiheisiin.

Geoterminen lämmöntuotanto edellyttää kahden tai useamman syvälämpökaivon poraamista kallioperään. Kallioperään pumpataan vettä, jonka lämpötila nousee siellä geotermisen lämmön vaikutuksesta. Kuuma vesi pumpataan ylös, ja lämpö syötetään kaukolämpöverkkoon.

Suomen kova kallioperä vaatii erikoisvalmisteisia porausteknologioita ja työväleineitä, joilla voidaan saavuttaa vaadittava syvyys. Teknologioita optimoimalla olemme pystyneet poraamaan jopa 6,4 kilometrin syvyyteen. Projektin seuraava vaihe oli stimulointi, jossa tutkittiin veden virtausta kallion sisällä sekä kahden lämpökaivon välillä. Toinen lämpökaivo porattiin simuloinnin tulosten perusteella noin 6,2 kilometrin syvyyteen, minkä jälkeen toteutettiin vastastimulointi kaivojen välillä.  

Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen pilottiprojektissa selvitetään lämpölaitoksen teknisiä toteutusvaihtoehtoja. Alkuperäisen suunnitelman mukainen EGS-teknologia on osoittautunut teknistaloudellisesti erittäin haastavaksi ja nyt käynnissä olevan kartoitusvaiheen tavoitteena on määritellä toteutettujen lämpökaivojen ja maanpäällisten tuotantoteknologioiden yhteensovittaminen siten, että laitoksesta saavutetaan paras mahdollinen lämpöteho.

Syksylle 2021 suunnitellun kaivojen välisen virtaustestin suunnitteluvaiheessa analysoitiin 2018 ja 2020 tehtyjen stimulointien yksityiskohtaista dataa, joka antoi siitä, tietoa miten syvällä kallioperässä olevassa rakovyöhykkeessä vedenvirtaus etenee ja miten sitä voidaan tarvittaessa tehostaa. Analyysin tuloksena todettiin, että kaivojen välinen uusi virtaustesti ei anna sellaista lisätietoa, mikä puoltaisi testin suorittamista ja siihen käytettävää aikaa.