101 teesiä puhtaan voiman vallankumouksesta

Maailman energiantarve kasvaa ja ilmastonmuutos etenee, joten fiksujen ratkaisujen löytäminen on meidän kaikkien yhteinen haaste. St1 pyrkii korvaamaan fossiilista tuontienergiaa kotimaisilla uusiutuvilla energiantuotantovaihtoehdoilla, siis tuottamaan puhdasta voimaa Suomesta.

St1:n 101 teesiä kertovat puhtaan voiman vallankumouksesta. Teesit on jaoteltu neljän teeman mukaisesti: yhteiskunta, innovaatiot, liiketalous ja yksilö. Teeseistä muodostuu laaja kokonaisuus, joka kertoo näkemyksemme siitä, millaisilla keinoilla puhdasta, uusiutuvaa energiantuotantoa voidaan lisätä.

Teesi 01: Ilmastonmuutosta vastaan voidaan taistella

Ensimmäinen teesi on kattoajatus sadalle muulle teesillemme. Siinä toteamme, että yhdessä toimien voimme vielä, jos ei kokonaan pysäyttää, niin ainakin taistella ilmastonmuutosta vastaan.

Ilmastonmuutoksen ratkaisu vaatii suuria panostuksia kehitystyöhön ja kokonaan uudenlaista ajattelua. Me St1:llä olemme jo pitkään tehneet työtä tämän eteen. Kehitämme, tuotamme ja myymme uutta puhtaampaa energiaa: teemme jätteistä etanolia, tuulesta sähköä ja otamme maasta lämpöä. Tiedämme, että muutos on hidasta ja siksi työtä pitää tehdä pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti.

Teesi 30: Täydellisyys on innovaatioiden pahin vihollinen

Uusia tapoja toimia ja ajatella tarvitaan, jotta ilmastonmuutos hidastuu. Täydellisyyteen ei kuitenkaan tarvitse pyrkiä. Päinvastoin, me St1:llä uskomme, että täydellisyys on innovaatioiden pahin vihollinen. Uusien ratkaisujen ja toimintamallien etsiminen vaatii pelottomuutta yrittää ja peräänantamattomuutta ratkaista matkalle osuvia ongelmia. Meille tämä tarkoittaa sitä, että haluamme rohkeasti kokeilla uutta emmekä pelkää epäonnistua – vain yrittämällä voimme onnistua.

Teesi 68: Kehitystyöllä löydetään sekä ratkaisuja ilmastonmuutokseen että uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia

Yritysten on monessakin mielessä kannattavaa investoida omaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Kun kehitetään nykyhetkessä toimivia palveluita ja tuotteita, luodaan samalla edellytyksiä tulevaisuuden investointeihin ja voidaan löytää ratkaisuja yhteiskunnan tasollakin merkittäviin ongelmiin.

Uusiutuvan energian kehittäminen on hyvä esimerkki sekä kannattavasta että vastuullisesta liiketoiminnasta. St1 kehittää ja valmistaa uusiutuvia polttonesteitä, joilla voidaan korvata fossiilisia polttonesteitä litra litralta. Kotimaisesta biojätteestä valmistamamme RE85-polttoaine ja raskaan liikenteen uusiutuva RED95-etanolidieseli vähentävät merkittävästi autoilun fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

Teesi 101: Tankkaamalla St1:llä tankkaat jo tänään puhdasta voimaa Suomesta

Ilmastonmuutoksen voittaminen lähtee pienistä asioista, kuten polttoainevalinnoista. Jo nyt jokainen voi valita polttoaineita, joihin käytetään kotimaisista jätteistä valmistettua etanolia. Tällaisia polttoaineita ovat esimerkiksi St1:n RE85-etanolipolttoaine, taloudellinen 95E10 Extra ja ja 98E5. Valintoja tehdään päivittäin, ja meidän valintamme on tuottaa puhdasta voimaa Suomesta.

arrow-right
Edellinen
Puhtaan kiiltävä auto odottaa parkissa lennolta palaajaa

31.05.17

Seuraava
Fiksu taloyhtiö valitsee maalämmön

12.06.17

arrow-left

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki arrow-left