Pohjois-Suomen Shell Helmisimpukka -liikenneasemilla raivataan työtä monenlaisille osaajille

Valtakunnallisesti toimiva Ammattiopisto Luovi on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. Työn raivaajat! on Luovin 10-vuotisjuhlavuoden haastekampanja, jonka tavoitteena on lisätä työnantajien ja yritysten tietoisuutta erilaisista osaajista ja edistää heidän työllistymistään.

Työnantajat voivat osallistua kampanjaan eri tavoin, esimerkiksi tarjoamalla Luovin opiskelijoille kertaluonteisia töitä tai mahdollistamalla työpaikalla tapahtuvan oppimisen. Kampanjaan on lähtenyt mukaan runsas joukko sekä pieniä että suuria yrityksiä - näiden joukossa Pohjois-Suomen Shell Helmisimpukka -liikenneasemat.

Yhteistyö Luovin ja Pohjois-Suomen Shell Helmisimpukka -ketjun kanssa alkoi jo ennen Työn raivaajat! -kampanjaa. Kampanjan myötä yhteistyö on tiivistynyt entisestään. Tähän mennessä kahdeksalla Pohjois-Suomen Shell Helmisimpukka -asemalla on toiminut yhteensä jo viitisenkymmentä Luovin opiskelijaa erilaisissa liikenneaseman työtehtävissä. Määrä on suuri, koska Iin Shell HelmiSimpukassa on tehty ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ryhmän opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien kanssa yhteistyötä jo kolmisen vuotta.

"Luovi haastoi minut mukaan Työn raivaajat! -kampanjaan aiemman yhteistyömme innoittamana. Haaste osui ja upposi, sillä olinkin jo pohtinut, mistä saada lisää käsipareja etenkin asemiemme keittiötehtäviin," Pohjois-Suomen Shell Helmisimpukka -ketjun aluepäällikkö Markus Nordberg kertoo.

Perehdyttämiseen panostaminen kannattaa

Shell Helmisimpukka -liikenneasemilla ollaan huomattu opiskelijoiden huolellisen perehdyttämisen merkitys. Vastaanottamalla asemille tulevat opiskelijat avoimesti ja lämpimästi sekä perehdyttämällä nämä hyvin ovat opiskelijat pärjänneet ja kehittyneet työtehtävissään. Ammatillisessa opetuksessa ei puhuta enää työharjoittelujaksoista, vaan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Luovin opiskelijoille koulutussopimus tehdään yksilöllisesti kunkin opiskelijan taustaa ja tavoitteita vastaaviksi. Pitkien työssä oppimisjaksojen ansiosta opiskelijoilla on hyvin aikaa kasvaa ja kehittyä työtehtävissään.

"Luovin opiskelijat ovat viihtyneet hyvin liikenneasemien monipuolisissa työtehtävissä. Samalla erilaiset opiskelijat ovat tuoneet uutta virettä ja positiivisen tuulahduksen oman henkilöstömme joukkoon," Nordberg kertoo antoisasta yhteistyöstä.

"Shell HelmiSimpukoiden yhteistyökykyinen ja sydämellinen henkilökunta on edesauttanut opiskelijoiden ammatillista kasvua. Osaamista on kertynyt jopa alun perin asetettuja tavoitteita enemmän. Opiskelijat ovat päässeet tutustumaan kokin työhön erilaisissa ruoanvalmistustehtävissä, lounaiden annostelussa ja jakamisessa. Kokkiopiskelijoiden lisäksi kiinteistöhoitajaopiskelijat ovat työskennelleet erilaisissa piha- ja kunnostustehtävissä liikenneasemilla. Vastuunsaaminen on paras työmotivaation lisääjä", toteaa Luovin ammatillinen erityisopettaja Auli Rauvola.

Tukea myös työnantajalle

Erityistä Luovin ja työelämän välisessä yhteistyössä on se, että Luovista myös työnantaja saa tukea opiskelijan ohjaamiseen, työssäoppimiseen ja työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Luovin henkilöstöllä on osaamista paitsi erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamiseen, myös sopivien työtehtävien kartoittamiseen ja räätälöimiseen.

Luovin opettajat ja ohjaajat seuraavat tiiviisti opiskelijoiden pärjäämistä työtehtävissään. Työnantajaan pidetään yhteyttä niin puhelimitse kuin työpaikoilla vierailemalla. ”Opettaja tai ohjaaja on opiskelijan tuen tarpeesta riippuen mahdollisimman paljon opettamassa, ohjaamassa ja tukemassa opiskelijaa työtehtävissä. Palautekeskustelut ja erilaiset arvioinnit tukevat opiskelijan kehittymistä ammattilaiseksi”, Rauvola kertoo.

Luovin opiskelijat tärkeä apu kiireisillä liikenneasemilla

Luovin opiskelijat ovat olleet konkreettinen apu vilkkailla Shell Helmisimpukka -asemilla. Erään opiskelijan kohdalla menestyksekäs koulutusjakso Rovaniemen Shell Helmisimpukka Teollisuustien asemalla on jo johtanut työsopimuksen solmimiseen. "Nyt opiskelijalla on työsopimus, jonka puitteissa hän työskentelee opintojensa ohessa useana päivänä viikossa. Tällaiset työsopimuksen kaltaiset konkreettiset jatkotoimet ovat todellakin paras mahdollinen lopputulos työelämän ja oppilaitoksen välisessä yhteistyössä", Rauvola toteaa iloisena.

Markus Nordbergille työllistämisen merkitys on myös tärkeää. "Parasta yhteistyössä Luovin kanssa on ollut mahdollisuus tukea niin sanottua sosiaalista työllistämistä. Eli että otetaan erilaisetkin tekijät mukaan porukkaan ja annetaan heille mahdollisuus kehittyä työurallaan", Nordberg summaa.

arrow-right
Edellinen
Kymmenen vinkkiä turvalliseen talviautoiluun

15.01.18

Seuraava
Lahjoitimme 100 Ammattia kehittyvien maiden naisille

13.04.18

arrow-left

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki arrow-left