RED95 kuljettaa puhtaammin

St1:n visio on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Visionsa mukaisesti St1 kehittää ja kaupallistaa toimivia ja ympäristöä säästäviä energiaratkaisuja, jotka ovat teknisesti valmiita toteutettavaksi jo nyt. Yksi näistä on raskaalle liikenteelle suunnattu etanolidiesel RED95.

RED95-etanolidiesel mahdollistaa uusiutuvan polttoaineen käyttöönoton raskaassa liikenteessä kustannusneutraalilla tavalla ja ilman teknologisia riskejä. Etanolidiesel vähentää erityisesti fossiilisia hiilidioksidipäästöjä ja hiukkaspäästöjä: Perinteiseen dieseliin verrattuna RED95:n hiilidioksidipäästöt ovat jopa 90 prosenttia ja lähipäästöt 80 prosenttia alhaisemmat.

Raaka-aineena jätteet ja tähteet

RED95 sisältää 90 prosenttia uusiutuvaa edistynyttä etanolia, joka on valmistettu suomalaisesta jätteestä, suomalaisilla tuotantolaitoksilla. St1 on hajauttanut uusiutuvien polttonesteiden valmistuksen tuotantolaitoksilleen eri puolelle maata. Raaka-aineena käytetään laitosten lähiseudulla syntyvää jätettä, joka voi olla esimerkiksi kotimaisen elintarviketeollisuuden ja kauppojen biojätettä tai metsäteollisuuden tähteenä syntyvää sahanpurua. Kun tuotannon raaka-aine löytyy läheltä, pysyvät kuljetuspäästöt minimissä. 

St1:n tuotantolaitoksilla valmistuu siis liikennekäyttöön suunnattua etanolia, jota myös RED95-etanolidiesel sisältää. Jätepohjaista etanolia voidaan käyttää tavallisten bensiinilaatujen biokomponenttina. Lisäksi etanolista valmistetaan myös RE85-korkeaseosetanolia flexifuel-autoihin.

Etanolidieselillä liikkuvat ihmiset, tavarat ja postikin

Ulkomailla etanolidieselillä on kuljettu jo pitkään. Esimerkiksi Ruotsissa Tukholman paikallisliikenteessä etanolidiesel on ollut käytössä jo parin vuosikymmenen ajan. Meillä Suomessa RED95-etanolidieseliä alettiin testata vuonna 2011 Scanian etanolidieselmoottoreissa jakelu- ja jäteautoissa. Raskaan liikenteen testit ovat osoittaneet RED95:n olevan suorituskyvyltään hyvä ja toimintavarma myös Suomen sääolosuhteissa.

RED95-etanolidieselillä kulkee muun muassa useampia Remeon jätteenkeräysautoja sekä pääkaupunkiseudun Leipäringin keräysauto. Lisäksi RED95 liikuttaa myös HSL:n joukkoliikenteessä olevia etanolibusseja Helsingissä. Viimeisimpinä myös Posti on ottanut käyttöönsä etanolilla kulkevan kuorma-auton. Postin ensimmäinen etanolidieselmoottorilla varustettu kuorma-auto hoitaa Postin logistiikkapalveluita Lohjalla ja Helsingissä.

RED95 polttonesteellä kulkeva postin oranssi pakettiauto

Liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentäminen on kustannustehokkainta hyödyntäen olemassa olevaa teknologiaa ja polttonesteinfrastruktuuria. Etanolimoottoritekniikka ja etanolidiesel ovat malliesimerkki siitä, miten raskaan liikenteen päästöjä saadaan vähennettyä kustannustehokkaasti ja heti, jo olemassa olevalla teknologialla.

arrow-right
Edellinen
Miten huoltoasema rakennetaan?

19.09.17

Seuraava
St1 MPÖ Plus – markkinoiden ensimmäinen työkonediesel

04.10.17

arrow-left

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki arrow-left