St1:n vision toteuttaminen hyvässä vauhdissa siirryttäessä uudelle vuosikymmenelle

Parikymmenvuotisen historiansa aikana St1 on laajentunut kotimaisesta polttonesteiden jakeluketjusta pohjoismaiseksi energiakonserniksi, joka panostaa mittavasti innovatiivisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin. Viime vuonna St1 Nordic -konserni ylsi jälleen 6,7 miljardin euron liikevaihtoon ja tulos parani edellisestä vuodesta merkittävästi. Tuloksekas liiketoiminta antaa meille hyvät edellytykset jatkaa visiomme toteuttamista. Matkalla johtavaksi CO2-hyvän energian valmistajaksi ja myyjäksi avainasemassa on henkilöstömme: noin 770 sitoutunutta alan ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

”Jatkuvasti kasvava osa liikevaihdostamme syntyy uusiutuvan energian tuotteista. Esimerkiksi liikennepolttonesteiden myynnistä viime vuonna jo noin viidennes tuli uusiutuvista polttoaineista”, kertoo St1 Nordicin myynnistä vastaava johtaja Mika Wiljanen, joka luotsaa myös St1:n Suomen yhtiötä sen toimitusjohtajana.

”Jakeluverkostomme pystyy palvelemaan asiakkaita laaja-alaisesti koko maassa etelästä pohjoiseen niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassakin. Jakeluasemia meillä on Pohjoismaissa yhteensä noin 1300 ja markkinaosuutemme on 20 prosentin tuntumassa kussakin maassa. Olemme tehostaneet miehittämättömien ja palveluasemien verkostoamme useamman vuoden ajan. Nyt alamme olla optimitilanteessa myös siinä mielessä, että kaikki asemat on integroitu yhteiseen toimintamalliin ja toimimme samalla rakenteella eri maissa. Asiakkaalle se tarkoittaa tasaisen laadukasta palvelua kautta verkoston.”

Polttonestetuotteiden tarjoomassa iso merkitys on Wiljasen mukaan St1:n omalla jalostamolla. Göteborgissa Ruotsissa sijaitseva jalostamo käsittelee vuosittain noin 30 miljoonaa barrelia raakaöljyä ja yltää jatkuvasti yli 90 prosentin käyttöasteeseen. Jalostamo on avainasemassa siinä, että jalostusprosessissa eroteltavia erilaisia jakeita pystytään hyödyntämään tehokkaasti eri tuotteissa. St1-jalostamoa kehitetään isoin harppauksin biojalostamoksi, joka hyödyntää yhä enemmän uusiutuvia raaka-aineita.

”Voimme olla aidosti ylpeitä biopolttoaineidemme aikaansaamasta CO2-vähenemästä: vuonna 2019 se oli peräti 1,2 miljoonaa tonnia. Luku vastaa noin 557 000 henkilöauton päästöjä – siis valtava luku ja yksi askel ilmastonmuutoksen hillitsemisessä”, Mika Wiljanen iloitsee.

Uraauurtavia T&K-projekteja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Uusia askeleita kohti hiilineutraalimpaa tulevaisuutta otetaan jatkuvasti. Liiketoiminnan hyvä tulos mahdollistaa konsernin panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joiden avulla etsimme uusia kestäviä keinoja korvata fossiilista energiantuotantoa. Viime vuonna T&K-investoinnit olivat 15,4 miljoonaa euroa. St1:n kehityshankkeista vuodelta 2019 Wiljanen nostaa esiin pari lupaavaa esimerkkiä.

”Power-to-X-teknologiassa meillä on käsissämme iso skaalautuva mahdollisuus. Sen avulla pystytään valmistamaan synteettistä polttoainetta vedestä erotetusta vedystä sekä talteenotetusta hiilidioksidista.. Hyödyntämällä uusiutuvaa sähköä vedyn erottamisessa tuotannon päästöt jäävät olemattomiksi. Nesteeksi muutettuna metaani soveltuisi nykyiseen tekniikkaan eli polttomoottoriautoihin ja samalla se loisi kauan kaivatun tavan varastoida sähköä. Näemmekin tässä ison potentiaalin, koska arktisilla alueilla on mahdollisuus tuottaa runsaasti uusiutuvaa tuulisähköä.”

”Toinen mielenkiintoinen kehityshanke on kallioperän lämpöä hyödyntävän pilottilämpölaitoksen rakentaminen Espoon Otaniemeen. Geolämpöhanke on upea päänavaus päästöttömälle lämmöntuotannolle pohjoisella pallonpuoliskollamme ja merkittävä mahdollisuus kaupungeille luopua esim. kivihiilestä kaukolämmöntuotannossa. Otaniemen projektissamme on ollut paljon haasteita – alkaen porautumisesta yli kuuden kilometrin syvyyteen Suomen kovaan graniittiseen kallioperään – mutta sitkeästi työskennellen ratkaisut ongelmiin ovat löytyneet. Se on malliesimerkki St1:läisestä staminasta: emme luovuta silloin, kun uskomme johonkin”, Wiljanen kertoo.

Visio yhdistää St1:n henkilöstöä Pohjoismaissa

Mika Wiljanen on ylpeä siitä, että St1:n visio on niin selkeä, että se yhdistää vahvasti kaikkia konsernissa työskenteleviä. Tämä luo hyvän pohjan yhteiselle tekemiselle – samoin konsernissa suoritettu organisaatiouudistus ja kehittämistyö, jossa vastuuta ja päätösvaltaa on hajautettu lähemmäs asiakasrajapintaa.

”Visiomme on sisäistetty kautta organisaation ja St1:läisillä eri maissa on kyky työskennellä yhdessä sekä luoda uusia tapoja toteuttaa liiketoimintaa. Meillä jokainen tehtävä on yhtä tärkeä – olipa henkilö sitten toteuttamassa visiota uusiutuvan energian puolella tai mahdollistamassa sen toteutusta perinteisessä liiketoiminnassamme. Henkilöstötutkimusten mukaan ihmiset kokevatkin, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa isompiin kokonaisuuksiin. Pohjoismainen yhteistyö on saatu toimimaan hyvin, mikä luo edellytykset oppimiseen ja onnistumisiin yli maarajojen. Olemmekin jo nähneet valtavia onnistumisia.”

Henkilöstön määrä on kasvanut tasaisesti sekä yritysostojen kautta että rekrytoimalla uusia ammattilaisia, jotka ovat tuoneet osaamista erilaisiin kehityshankkeisiin. Noin 770 St1:läisen kanssa työskentelee iso joukko kumppaneita: kuten esimerkiksi huoltoasemia operoivien yrittäjien henkilöstöä, jakeluverkoston henkilöstöä, jalostamon ylläpidosta vastaavia ammattilaisia, erilaisia yhteistyökumppaneita jne. Konsernimme arvioidaankin työllistävän välillisesti kaikkiaan noin 8000 henkeä Pohjoismaissa.

”Innovatiiviset, osaavat ja yrittäjämäisella asenteella toimivat ihmiset ovat se vahvuus, jonka varassa konserni aloittaa uuden vuosikymmenen. 2020-luvulla energian tarve kasvaa entisestään, joten tarvitaan yhä enemmän uutta ajattelua ja toimivia uusiutuvan energian ratkaisuja, joita pyrimme yhdessä henkilöstömme ja kumppaneidemme kanssa kehittämään ja toteuttamaan”, Wiljanen linjaa.

arrow-right
Edellinen
Suomessa on energiaa yllin kyllin – myös poikkeusoloissa

15.04.20

Seuraava
Etsimässä ratkaisuja globaaleihin energiahaasteisiin

02.07.20

arrow-left

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki arrow-left