Vuosi, joka muutti tapamme ajatella

Vuoden 2020 aikana kaiken piti muuttua. Aikaisemmat ilmastotavoitteet olivat loppusuoralla, ja seuraava vuosikymmen toisi mukanaan uuden aikakauden. Covid-19-pandemia kuitenkin ohjasi maailman huomion tilapäisesti toisaalle ja pitkän aikavälin vaikutukset näyttäytyvät meille vasta ajan kuluessa. Pandemian vaikutus maapallon kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaan on kuitenkin laajassa mittakaavassa merkittävä. Kestävän kehityksen tärkeys ei ole muuttunut, pikemminkin päinvastoin, mutta globaalit tavoitteet, sääntelyn kehitys ja vuoden 2030 tavoiteaikataulu kärsivät seurauksista. Yritysten rooli yhteiskunnan jäseninä ja kestävä yritystoiminta ovat meille entistäkin tärkeämpiä, kun ponnistelemme kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Vaikutukset sosiaaliseen kestävyyteen

Vuosi 2020 todisti, että haastavissa ja yllättävissä tilanteissa ja yhteiskunnan turvallisuudentunteen horjuessa on erityisen tärkeää keskittyä laajemmin sosiaaliseen kestävyyteen. Alueilla, joihin pandemia iski pahiten, myös tasa-arvoasiat ja elinolot ovat merkittävästi huonommat kuin Pohjoismaissa. Taustasta riippumatta vaikutukset tuntuvat sekä fyysisesti että henkisesti. Eniten olemme kaivanneet läheisimpien ihmisten – perheen, ystävien ja kollegoiden – läheisyyttä ja huolenpitoa. Vaikutukset sosiaaliseen kestävyyteen ovat suoria, ja tällä on pitkäkestoisia seurauksia kaikkialla. Kun vaikeat ajat koittavat, on helpointa mennä siitä missä aita on matalin, mutta haastavina aikoina sosiaalinen kestävyys tulisi nostaa entistäkin tärkeämmäksi asiaksi. Globaalilla yhteiskunnalla on vielä paljon tehtävää pyrkimyksissään ottaa huomioon ne vaikeudet, joita ihmiset kohtaavat eri puolilla maailmaa.

Talouden nousu ja energiantarve

Odotuksemme ovat korkealla globaalin ilmastonmuutoksen hillitsemisen suhteen ja odotamme malttamattomina esimerkiksi EU:n Green Deal -ohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksia. Tällä hetkellä työ vaikuttaa haastavammalta, kuin mitä osattiin odottaa. Viime vuoden aikana päästöt vähenivät 6,4 prosenttia Covid-19:n aiheuttamien sulkutilojen ansiosta. Suluista johtuen myös primäärienergian käyttö väheni maailmanlaajuisesti, mikä osoitti energian, talouden ja päästöjen keskinäisen riippuvuussuhteen. Vuoden 2021 alussa ennusteet osoittavat talouden nousua kaikilla kolmella alalla.

Vaikka pandemia sai päästöt vähenemään, yhteiskunnan energiantarve ei ole kadonnut. Tarvitsemme viisaita päätöksiä, jotka edistävät pitkäaikaisia ratkaisuja – emme keskitason tavoitteet täyttäviä hätäratkaisuja. Energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiamuotoihin tulee investoida enemmän, ja keskiöön tulee nostaa hiilidioksidin kerääminen ilmasta luonnon tarjoamilla keinoilla ja teknisillä ratkaisuilla. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin muuttaa ajattelua, jotta käytöksemme muuttuu kestävämmäksi. Vastuu siitä on meillä jokaisella.

Kohti todellisia kohtaamisia

Pandemia asetti arkielämämme koetukselle, mutta yrityksenä onnistuimme silti edistämään kestävän kehityksen toimintaohjelmaamme, pitäen St1:n vision selkeänä mielessämme. Käytimme viime vuoden kestävyystyömme perustusten vahvistamiseen, uudistimme toimintatapojamme ja sitouduimme YK:n Global Compact -ohjelmaan. Suoritamme riskiarviointia arvoketjumme ihmisoikeusvaikutuksista ja kehitämme prosesseja arvioinnin tulosten pohjalta. Olemme lisäksi kouluttaneet henkilöstöämme kestävän kehityksen tiimoilta, vahvistaneet sisäisiä resurssejamme ja jatkaneet kestävyyden edistämistä. 

Toivon, että huolimatta vuoden 2020 poikkeuksellisuudesta olemme myös oppineet muutamia asioita: 

  • On tärkeää suuntautua ulospäin eikä vetäytyä, kun oma kestävyys ja hyvinvointi ovat koetuksella. Henkisistä voimavaroista huolehtiminen on tärkeää.
  • Muistetaan perusasiat – mitkä asiat ovat meille tärkeitä ja mikä on tavoitteemme?
  • Olosuhteet ja työskentelytavat saattavat muuttua, ja sopeutumiskykyämme koetellaan myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on todellisuutta pandemiasta riippumatta.
  • Vaikka ihmiset pysähtyvät, yhteiskunnat eivät lakkaa toimimasta. Suurin osa päästöistä muodostuu näkymättömistä lähteistä, ja siksi energia-alan muutos on välttämätöntä.

Toivon, että poikkeusolojen jälkeen voimme ottaa oppimme käyttöön ja saamme tavata toisiamme vapaammin. Inhimillistä yhteyttä ei nimittäin voi luoda keinotekoisesti tai digitaalisesti. Todellisessa kohtaamisessa voi tapahtua yllättäviä asioita, joiden kautta voimme ehkä muuttaa maailmaa.

Timo Huhtisaari
Johtaja, Sustainability & Future Business, St1 Nordic Oy

arrow-right
Edellinen
St1 – energia-alan edelläkävijä

15.06.21

Seuraava
Valio ja St1 tuottamaan biokaasua lannasta − uusi pelinavaus liikenteen päästöjen pienentämiseksi

17.06.21

arrow-left

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki arrow-left