Dette er historien vår

Historien vår begynte for over 20 år siden. I løpet av et par tiår har St1 utviklet seg til et nordisk energikonsern som realiserer visjonen sin om å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi.

1995

Greenergy Baltic ble grunnlagt som oljegrossistvirksomhet

1997

En gruppe private entreprenører etablerte St1-kjeden, som ble kunde hos Greenergy Baltic

2000

Bensinstasjonskjeden St1 ble en del av selskapet

2003

NEOT (Nord-European Oil Trade Oy) ble grunnlagt sammen med S Group for drivstofforsyning

2004

De første svenske St1-distribusjonsstedene ble åpnet

2006

St1 Biofuels Oy ble grunnlagt sammen med Teknisk forskningssenter i Finland (VTT)

2007

ExxonMobils finske datterselskap Oy Esso Ab ble kjøpt opp, og selskapet fikk navnet St1
Det første Etanolix®®-bioraffineriet begynte å produsere avansert etanol av bakeriavfall

2009

Et nettverk på 200 bensinstasjoner i Norge og Sverige ble kjøpt fra StatoilHydro ASA
TuuliWatti Oy was founded together with S-Voima
RE85 avansert drivstoff med høyt etanolinnhold ble lansert
Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy ble kjøpt opp (nå St1 Lähienergia Oy / St1 Local Energy)

2010

Det første Bionolix®®-bioraffineriet begynte å produsere avansert etanol av bioavfall fra kommuner og dagligvarehandel
Følgende oppkjøp ble gjennomført:

St1 Energy Oy (tidligere Oy Shell Ab)
St1 Energy AB (tidligere AB Svenska Shell)
St1 Refinery Oy (tidligere Shell Raffinaderi AB)

2014

 Det geotermiske pilotprosjektet St1 Deep Heat ble lansert
 Avtale om kjøp av aksjekapitalen til Shells norske nedstrømsselskap                                                    Uudenmaan Energia kaivot Oy oppkjøpt av St1 Local Energy (tidligere Etelä-Suomen Lämpöpalvelut Oy)

2015

Etanolix®®-bioraffineri ble levert til Sverige
Byggingen av Cellunolix®®-bioraffineriet ble startet i Finland                                                                          Shells norske nedstrømsselskap ble kjøpt opp

 

2016

St1 Deep Heat startet boring av brønnene til det geotermiske pilotvarmeverket

2017

Det første Cellunolix®®-bioraffineriet begynte å produsere avansert etanol av sagflis
Byggearbeidene for hydrogenproduksjonsenheten startet ved St1 Refinery i Sverige – med mål om å starte produksjonen av fornybar diesel i begynnelsen av 2020-årene
TuuliWatti Oy fullførte sitt flerårige investeringsprogram på 650 MEUR                                                              St1 Finance Oy ble grunnlagt

I DAG

I dag er St1 et nordisk energikonsern med virksomhet innenfor flere forretningsområder i Norge, Sverige og Finland. I driften gjennomfører vi visjonen vår om å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi.

St1s verdikjede

Fossile brensler er fortsatt vår viktigste inntektskilde og lar oss bygge opp kompetanse i verdensklasse med tanke på innføring av stadig mer fornybar energi i markedet. Kundene våre drar nytte av konkurransefortrinnet vi oppnår ved å håndtere hele verdikjeden, fra råstoff og energikilder til service ved pumpene.

Se nærmere på firmaopplysningene våre

I 2017 hadde St1 Nordic Group en omsetning på EUR 5,1 milliarder. Vi har rundt 750 fagfolk ansatt i energisektoren i Norge, Sverige og Finland. Det samlede antallet direkte og indirekte ansatte i St1 i Norden overstiger 7300.