Visjon og verdier

-

St1s visjon: å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi

Målet vårt er å utvikle og kommersialisere funksjonelle og miljømessig bærekraftige løsninger og levere disse løsningene på en lønnsom måte. Hver enkelt løsning må være teknisk klar for bruk i dag. De må også være miljømessig og etisk bærekraftige og logistisk gjennomførbare.

helene smith

Gjennomføring av visjonen

De gode resultatene for den tradisjonelle oljevirksomheten vår lar oss investere i fremtiden og bygge et solid grunnlag for å realisere visjonen vår gjennom fornybar energi. Allerede i dag gjenvinner vi avfall som drivstoff, bruker vindkraft til å produsere elektrisitet og borer over seks kilometer dype brønner for å høste geotermisk energi.

Medarbeiderne i den tradisjonelle oljevirksomheten vår legger grunnlaget for gjennomføring av strategien, og medarbeiderne som jobber med fornybar energi, gjennomfører den – begge grupper har like viktige roller for å nå målene.

St1s verdikjede

Visjonen til St1 er å være den ledende produsenten og selgeren av CO₂-bevisst energi. Vi tror vi vil oppfylle denne visjonen ved å drive en ansvarlig og lønnsom virksomhet med balanse mellom økonomiske resultater, samfunnsansvar og miljøpåvirkning.

Videoen presenterer den tilhørende verdiskapingsmodellen vår.

 

St1 Nordic Energy Outlook

Vi har et presserende behov for å skape nye, kostnadseffektive og fornybare energiløsninger. Andelen fornybar energi vokser, men fossil energi fortsetter å vokse mye raskere. Den globale energiutfordringen krever betydelige tiltak, og Norden kan ta den ledende rollen i denne utviklingen. St1 Nordic Energy Outlook presenterer vårt syn på endringer og utfordringer i det nordiske energimarkedet de neste par tiårene.