Visiomme ja arvomme

-

St1:n visio: olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä

Tavoitteenamme on kehittää ja kaupallistaa toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja sekä toimittaa näitä ratkaisuja asiakkaille kannattavasti. Jokaisen ratkaisun tulee olla teknisesti käyttövalmis.  Niiden täytyy myös olla ekologisesti ja eettisesti kestäviä sekä logistisesti järkeviä.

helene smith

Vision toteuttaminen

Menestyksemme perinteisessä öljyliiketoiminnassa mahdollistaa sen, että voimme sijoittaa tulevaisuuteen ja rakentaa vankkaa pohjaa visiomme toteuttamiselle uusiutuvan energian avulla. Jo nyt kierrätämme jätteitä polttoaineiksi, tuotamme sähköä tuulivoimalla ja poraamme kallioperään yli 6 kilometrin syvälämpökaivoja geotermisen energian hyödyntämiseksi.

Työntekijämme perinteisessä öljyliiketoiminnassa ovat strategian mahdollistajia, kun taas työntekijämme uusiutuvassa energiassa ovat strategian toteuttajia – molemmilla on on yhtä tärkeä rooli tavoitteemme saavuttamisessa.

 

St1-arvoketju

St1:n visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Uskomme, että saavutamme tämän vision harjoittamalla vastuullista ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa taloudellinen menestys, yhteiskuntavastuu ja ympäristövaikutukset ovat kaikki tasapainossa.


Visioon liittyvä arvontuottamismallimme kuvataan oheisessa videossa.

St1 Nordic Energy Outlook -katsaus

Meillä on kiireellinen tarve luoda uusia kustannustehokkaita uusiutuvan energian ratkaisuja. Vaikka uusiutuvan energian osuus on kasvamassa, fossiilinen energia jatkaa kasvuaan vielä paljon nopeammin. Globaalit energiahaasteet vaativat merkittäviä toimenpiteitä, joissa Pohjoismaat voivat ottaa edelläkävijän roolin. St1 Nordic Energy Outlook -katsaus esittää näkemyksemme pohjoismaisten energiamarkkinoiden muutoksista ja haasteista tulevien parin vuosikymmenen aikana.