Davvin tuulipuistohankkeen sosiaalinen vastuu ja vaikutusten arviointi

St1:n visio on olla johtava CO2-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Visiomme hengessä tutkimme, kehitämme, tuotamme ja investoimme CO2-hyvään energiaan. Energian tuotannon investointihankkeet käyvät läpi tarvittavat viranomaiskäsittely- ja luvitusprosessit. Ne ovat usein pitkiä prosesseja ja niihin vaaditaan kattavia selvityksiä, koska viranomaiset arvioivat huolellisesti, täyttyvätkö rakentamisen edellytykset.  

Energiayhtiönä tunnistamme, että toimillamme on yhteiskunnallisiavaikutuksia ja hankkeidemme sosiaalinen vastuullisuus on meille erittäin tärkeä asia. Kunnioitamme ihmisoikeuksia sekä alkuperäiskansojen oikeuksia. Arvioimme jatkuvasti koko arvoketjumme vaikutuksia ihmisiin ja ihmisoikeuksiin sekä käymme vuoropuhelua hankkeidemme yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Olemme enemmistöosakkaana Grenselandet A/S:ssä, joka kehittää 800 MW tuulipuistoprojektia Pohjois-Norjan Finnmarkin alueelle. Ensimmäisessä vaiheessa Grenselandet on keskittynyt kehitystyöhön ja ympäristövaikutusten arviointiin. Grenselandet A/S on jättänyt Davvin tuulipuiston lupahakemuksen käsittelyyn.

Lupahakemusta varten Grenselandet A/S on teettänyt hankkeesta puolueettoman vaikutusten arvioinnin sekä ympäristön, että yhteiskunnankin osalta, mukaan lukien vuoropuhelu poronhoitoyhteisön ja paikallisten ihmisten kanssa niin Suomessa kuin Norjassa. Riippumattomassa vaikutusten arvioinnissa todetaan mm., että suojelualueisiin, tärkeisiin elinympäristöihin tai arvokkaisiin geologisiin esiintymiin ei vaikuteta. Hankkeen seuraava vaihe riippuu viranomaiskäsittelyn tuloksista.

Kannustamme kaikkia osapuolia ja hankkeesta kiinnostuneita rohkeasti avoimeen keskusteluun, jotta erilaiset näkökannat tulevat kuulluksi ja otetuksi huomioon.

Lupahakemuksen yksityiskohtiin ja hankkeeseen voi tutustua näistä linkeistä. Hakemus on norjaksi mutta seuraavat dokumentit löytyvät myös suomeksi.

hakemus 
tutkimusohjelman tausta 
vahvistettu tutkimusohjelma

Lisätietoja:

Hanke
Head of St1 Nordic Wind, Thomas Hansen, thomas.hansen@st1.no

Yhteiskuntasuhteet Norja
Public Affairs Manager Wilhelm Kiil Rød, wilhelm.roed@st1.no

Yhteiskuntasuhteet Suomi
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Mika Aho, mika.aho@st1.fi

Vastuullisuus
Vastuullisuus ja tulevaisuuden liiketoiminta -yksikön johtaja Timo Huhtisaari, timo.huhtisaari@st1.fi

 

arrow-right
Edellinen
St1 myi tuulivoimakapasiteettinsa Suomessa Exilion Tuulelle

02.11.20

Seuraava
St1 Nordic Oy, Tilinpäätöstiedote 2020

31.03.21

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki