Tietoa yrityksestä ja avainluvut

St1 Nordic Oy on yksityisomisteinen, pohjoismainen energiakonserni, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä.

St1 Nordic konsernirakenne 2.11.2020

St1 keskittyy polttoaineiden markkinointiin, öljynjalostukseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan. Konsernilla on 1300 St1- ja Shell-jakeluasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. St1:n pääkonttori on Helsingissä, ja sen palveluksessa on tällä hetkellä kaikkiaan noin 770 henkilöä.

St1-nordic-company-structure

 

Auringonlasku

Yhteisyritykset

Strategiset pitkäaikaiset kumppanuudet vahvistavat toimintojamme eri osa-alueilla.

North European Oil Trade Oy on merkittävä riippumaton polttoaineiden hankintayhtiö Pohjoismaiden ja Baltian alueella.

Aviation Fuelling Services Norway AS tarjoaa lentoliikenteen polttoainepalveluita Norjan markkinoilla.

St1-arvoketju

Fossiiliset polttoaineet ovat yhä pääasiallinen tulonlähteemme mahdollistaen sen, että voimme kehittää maailmanluokan osaamista tuodaksemme yhä enemmän uusiutuvaa energiaa markkinoille. Asiakkaamme hyötyvät  kilpailuedusta, jonka saavutamme hallitsemalla koko arvoketjua alkaen raaka-aineista ja energianlähteistä aina mittarikentän palveluihin asti.

 

St1 osana yhteiskuntaa

St1 Nordicin yhteiskuntavastuu

Vastuullisen yhtiön täytyy aina kunnianhimoisesti pyrkiä ymmärtämään kokonaiskuva. Meidän täytyy tietää, mitä maailmalla tapahtuu ja ymmärtää, mitä asiakkaat tarvitsevat tulevaisuudessa. Kasvava energialiiketoimintamme perustuu pohjoismaisen yhteiskunnan arvoihin. Vastuullisena pohjoismaisena yrityksenä uskomme läpinäkyvyyteen, oikeudenmukaisuuteen, vastuullisuuteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja sosiaaliturvaan, mikä johtaa tasa-arvoiseen koulutukseen ja terveydenhoitoon.

St1:n visio on olla johtava  CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Vaikka fossiiliset polttoaineet ovat yhä pääasiallinen tulonlähteemme, ne mahdollistavat sen, että voimme kehittää maailmanluokan osaamista tuodaksemme yhä enemmän uusiutuvaa energiaa markkinoille.

Menestyksemme perustuu  maailmanluokan henkilöstöön, kumppaneihin, bisnes-teknologiaan ja rahoituspalveluihin, sekä kassavirtaan ja oman pääoman tuottoon. Taloudellinen menestyksemme mahdollistaa uusia kestäviä investointeja uusiutuvaan energiaan. Kunnianhimomme korvata fossiiliset polttoaineet näkyy myös innovatiivisten CO₂-hyvien  energiaratkaisujen kehittämisessä. Asiakkaamme hyötyvät kilpailuedusta, jonka saavutamme hallitsemalla koko arvoketjua: alkaen raaka-aineista ja energianlähteistä, päättyen mittarikentän palveluihin.

Ymmärtämykseemme ja kysyntään perustuen ratkaisemme globaaleja energiahaasteita ja siirrymme askel askeleelta fossiilisesta maailmasta kohti uusiutuvan energian maailmaa. Pyrimme varmistamaan, että kaikki mitä arvoketjussamme teemme, perustuu maailman valloittajan asenteeseen ja intohimoon.

2019 Investoinnit Henkilöstökulut Valmiste- ja kiinteistoverot Tuloverot
Suomi 33,4 MEUR 27,2 MEUR 692,6 MEUR 3,2 MEUR
Ruotsi 86,5 MEUR 34,5 MEUR 821,2 MEUR 20,3 MEUR
Norja 16,2 MEUR 17,2 MEUR 465,0 MEUR 8,0 MEUR

Avainluvut / St1 Nordic -konserni

St1 Nordic -konserni 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Liikevaihto, MEUR 6588,3 6885,2 5093,5 4390,4 3602,4 2720,8
Liikevoitto, MEUR  150,1 63,1 176,6 150,5 86,7 45,3
Liikevoitto, % liikevaihdosta 2,3 0,9 3,5 3,4 2,4 1,7
Tilikauden tulos, MEUR 119,1 55,3 372,8 112,7 72,4 38,2
Oman pääoman tuotto, % 14,3 7,0 23,4 *) 30,9 28,0 24,0

*) Laskettu ilman tuloslaskelman fuusiovoittoa 

 

St1 Integrated report 2019

St1 Nordicin integroitu raportti 2019

Lataa tästä St1 Nordic Oy:n integroitu yritysvastuullisuusraportti vuodelta 2019 (englanniksi)

Tilinpäätösraportit / St1 Nordic -konserni

St1 Nordic Oy välitilinpäätös 06/2020

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy välitilinpäätöstiedote 31.08.2020

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy Interim Report 06/2020

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy Company Release Interim Report, 31 Aug 2020

Lataa PDF download

St1 Integrated Report 2019

Lataa PDF download

St1 Nordic tilinpäätös 2019

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy:n tilinpäätöstiedote 31.03.2020

Lataa PDF download

St1 Nordic Financial Statements 2019

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy Financial Statements Release, 31 March 2020

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy välitilinpäätös 06/2019

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy välitilinpäätöstiedote 30.08.2019

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy Interim report 06/2019

Lataa PDF download

St1 Nordic Oy Company release Interim Report, 30 Aug 2019

Lataa PDF download

St1 Nordic Tilinpäätös 2018

Lataa PDF download

St1 Integrated Report 2018

Lataa PDF download

Avainluvut / St1 Group

Markkina-asema

St1:llä on vahva markkina-asema kaikissa maissa, joissa toimimme.

Vuoden 2019 lopussa jakeluasemaverkostomme käsitti noin 1300 asemaa. Suomessa toimi 218 Shell-asemaa ja 258 St1-asemaa, kun taas Ruotsissa toimi 207 Shell-asemaa ja 281 St1-asemaa. Norjassa oli yhteensä 310 Shell-asemaa.

Markkinaosuudet 2019 (%) Suomi Ruotsi Norja
Bensiini 22,9 20,4 17,9
Diesel 18,8 15,2 17,6
Kevyt polttoöljy 20,2 27,5  
Meriliikenteen polttoaineet     29,8

St1 Nordic -konserni - Sijoittajasuhteet

Yritystodistusohjelma

St1 Nordic on käynnistänyt 200 miljoonan euron yritystodistusohjelman. Varat käytetään lyhytaikaisen käyttöpääoman tarkoituksiin. Danske Bank, Nordea ja Swedbank toimivat ohjelmassa välittäjinä.

TALOUSTIEDOTUSKALENTERI

31.3.2021 -  Tilinpäätöstiedote 2020

30.4.2021 -  Integroitu raportti 2020 

31.8.2021 - Välitilinpäätöstiedote 1-6/2021

IR-YHTEYSHENKILÖT

Ota yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää liittyen St1 Nordic Oy:n liiketoimintaan tai sijoittajasuhdetoimintoihin.

St1 Nordic Oy
PL 68, 00521 Helsinki

Kati Ylä-Autio, talousjohtaja, kati.yla-autio@st1.fi, +358 10557 5263
Liisa Joenpolvi, viestintäpäällikkö, liisa.joenpolvi@st1.fi, +358 10557 2419

YHTIÖJÄRJESTYS

YHTIÖJÄRJESTYS


1 § Yhtiön toiminimi on St1 Nordic Oy, ruotsiksi St1 Nordic AB ja
englanniksi St1 Nordic Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimialana on polttoaineiden kauppa, varastointi ja
valmistaminen, energia-alalla toimivien tai niitä tukevaa tai
palvelevaa toimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja osuuksien
omistaminen, sekä asiantuntija-, talous-, markkinointi- ja
hallintopalveluiden tuottaminen ja myyminen. Yhtiö voi omistaa
osakkeita, osuuksia yhtiöistä tai yhteisöistä, kiinteistöjä, koneita
sekä laitteita ja harjoittaa näiden kauppaa ja vuokraustoimintaa,
sekä myydä, hallita ja vuokrata patentti-, tuote- ja muita
immateriaalioikeuksia.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen
varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, mikäli
hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

5 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen
jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle
henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi
varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

7 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta
kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta
jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on
yhtiön tiedossa. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköpostilla
osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

8 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta.

9 § Yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä
toiselle siirtyvä osake. Lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain
määräyksiä.

Liiketapaperiaatteet

St1:n johtohenkilöiden ammatillinen pätevyys on yhtiön merkittävin varallisuuserä. Asiantuntemus ja sitoutuminen takaavat yhtiön kilpailukyvyn ja varmistavat sen pitkän aikavälin menestyksen. Yhtiön johto ja henkilökunta ovat vastuullisia kehittämään suunnitelmia ja toimintoja, joita toteuttamalla yhtiön tavoitteet saavutetaan. Tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää, mutta niin ovat myös keinot niiden saavuttamiseksi. Yhtiön johdolta ja henkilökunnalta edellytetään yritysetiikan tinkimätöntä noudattamista.

St1 Nordicin johto

Henrikki Talvitie

Toimitusjohtaja 

Mika Wiljanen

Johtaja, Business Unit Sales
Toimitusjohtaja St1 Oy
Toimitusjohtaja St1 Finance Oy

Hilde Wahl

Johtaja, Business Unit Brands
Toimitusjohtaja St1 Sverige AB

Kati Ylä-Autio

Talousjohtaja

Timo Huhtisaari

Johtaja, Business Unit Sustainability & Future Business

Timo Jokinen

Johtaja, Business Unit Supply & Logistics

Miika Eerola

Toimitusjohtaja St1 Refinery AB

Kristine Vergli Grant-Carlsen

Toimitusjohtaja St1 Norge AS

Miika Johansson

Johtaja, Business Unit Renewable Energy

Hallitus

Mika Anttonen

Hallituksen puheenjohtaja
St1 Nordic Oy

Mikko Koskimies

Toimitusjohtaja
eQ Varainhoito Oy

Kim Wiio

Mininvest Oy

Sampsa Halinen

   

Kati Ihamäki

Brändi- ja yritysvastuujohtaja
OP