Ihmiset ja ura

St1 työllistää yli 1000 energia-alan ammattilaista

St1:n palveluksessa on yhteensä yli 1000 energia-alan ammattilaista. Me St1:ssä olemme sitoutuneet yrittäjämäiseen ja innovatiiviseen toimintakulttuuriin. Olemme avoimia uusille ajatuksille, otamme vastuun työstämme ja olemme ylpeitä saavutuksistamme. 

Työntekijät neuvotteluhuoneessa

SISÄINEN YRITTÄJYYS JA INNOVAATIOT

Haluamme haastaa tavanomaisen

St1:n organisaatio on matala, joten päätöksenteko ei ole koskaan kaukana niistä, joita se koskee.  Yrityksen ilmapiiri kannustaa työntekijöitä sisäiseen yrittäjyyteen sekä rajat ylittävään aktiiviseen kanssakäymiseen ja yhteistyöhön. Työsuhteet ovat tyypillisesti pitkiä, ja työntekijöiden vaihtuvuus on pieni kaikissa toimintamaissamme.

Työntekijöitä toimistolla

IHMISISSÄ ON VOIMAMME

Työskentelemme yhdessä vision saavuttamiseksi

Kaikki St1:n työntekijät ovat sitoutuneet yhteiseen visioomme: olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Jokaisella on yhtä tärkeä rooli strategian toteuttamisessa. Fossiilisesta energiasta saamamme tuotot mahdollistavat sen, että voimme investoida merkittävästi innovatiiviseen uusiutuvan energian tuotantoon. Perinteisessä öljyliiketoiminnassa työskentelevät työntekijät ovat strategian mahdollistajia, kun taas uusiutuvan energian parissa työskentelevät ovat strategian toteuttajia.

 

Työntekijöitä jalostamolla

HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS ON KORKEALLA TASOLLA

St1 on houkutteleva työnantaja

Sisäisissä työilmapiirimittauksissamme on toistuvasti arvioitu, että työn merkityksellisyys sekä tyytyväisyys työyhteisöön ja työsuhteeseen ovat korkealla tasolla. Tasa-arvoisen kohtelun periaatteita sovelletaan kaikkiin konsernin työntekijöihin esimerkiksi koskien työtehtävien jakoa, etenemismahdollisuuksia, palkkahallintoa, koulutussuunnitelmia ja työntekijöiden siirtoja.

Investoimme jatkuvasti ammattitaidon kehittämiseen organisaatiossamme. Myös työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille aina ensiarvoisen tärkeitä.

Kiinnostavia haasteita ja laajat kehittymismahdollisuudet

St1-yhtiöt eri Pohjoismaissa tarjoavat monenlaisia uramahdollisuuksia ihmisille, jotka haluavat olla globaalin energiavallankumouksen näköalapaikalla. Saavuttaaksemme visiomme haluamme olla houkutteleva työnantaja huippuinsinöörien ja teknologian tuntijoiden lisäksi myös muiden alojen osaajille, kuten markkinoinnin ja myynnin, projektijohtamisen tai yritysteknologian ja rahoituksen asiantuntijoille.