Hankinta ja logistiikka

Yhteisyrityksemme North European Oil Trade Group (NEOT) hankkii vuosittain noin 7 miljardia litraa öljytuotteita jakeluasemille, koteihin ja yrityksiin.

Hankinta

Polttoaineiden valinnassa painotamme raaka-aineiden korkeaa laatua ja kestävyyttä

NEOT hankkii polttoaineensa globaaleilta markkinoilta ja hoitaa niiden varastoinnin ja kuljetuksen jalostamoilta terminaaleihin sekä edelleen asemille ja suoramyyntiasiakkaille. Göteborgin jalostamomme on NEOTin tärkein hankintalähde, mutta yhtiö hankkii öljytuotteita myös muilta jalostamoilta pääasiassa Suomesta, Norjasta, Tanskasta ja Puolasta.

NEOT myös hankkii jalostamolle biopolttoaineita, joita yhä enemmän käytetään polttoaineseoksiin. Hankkiessaan biokomponentteja NEOT hyödyntää jäte- ja sivuvirtapohjaista edistynyttä etanolia, jota valmistetaan biojalostamoissamme.

Logistiikka

Laatu-, turvallisuus ja ympäristönäkökohdat otetaan huomioon koko logistiikkaketjussa

Meillä on yhdessä NEOTin kanssa kattava logistiikkaketju kaikissa toimintamaissamme. Se kattaa terminaalit tuotteiden säilytystä varten sekä laajan kuljetusverkoston. Kuljetusverkosto sisältää laivakuljetukset sekä maantie- ja raidekuljetukset.

Biopolttoainekomponentit niiden valmistajilta jalostamoille sekä lopputuotteet ja puhtaat bensiinituotteet jalostamoilta terminaaleihin kuljetetaan meriteitse pääasiassa aikarahtialuksilla. Toiminnot keskittyvät pääasiassa Itämeren alueelle, mutta osa lasteista kuljetetaan aluksilla kauempaa. Maakuljetuksista vastaa yhteistyökumppaniverkosto.

Suomessa NEOT on vastuussa logistiikkaketjusta alkaen jalostamolta aina bensiiniasemille asti sekä satoihin tuhansiin koteihin ja yrityksiin. Ruotsissa ja Norjassa muut kuljetusalan toimijat ovat vastuussa toimituksista St1-asemille sekä suoramyyntiasiakkaille.