Jalostamo

St1:n jalostamo työllistää yli 200 öljyalan asiantuntijaa tuotannossa ja laitoksen ylläpidossa. Jalostamo on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivänä vuodessa.

Faktoja St1-jalostamosta

200+

huippuammattilaista työskentelee jalostamossa

11 500

tonnia raakaöljyä päivässä

600+

alusta hoidetaan vuodessa

24/7

jalostamo toimii ympäri vuoden

Päätuotteet: bensiini, rikitön MK-1-diesel ja muut keskitisleet

St1-jalostamo kehittää ja jalostaa nestepolttoaineita. Göteborgissa, Ruotsissa, sijaitsevan jalostamon kapasiteetti on 30 miljoonaa barrelia raakaöljyä vuodessa tai 11 500 tonnia päivässä, mikä vastaa noin 25 prosenttia Ruotsin öljytuotteiden kokonaiskysynnästä. 

Göteborgin jalostamo toimii myös polttoaineiden sekoituskeskuksena. Raakaöljystä jalostamiemme polttoaineiden lisäksi kumppanimme NEOT toimittaa polttoaineita tarpeemme täyttämiseksi. Polttoainesekoituksemme sisältävät monia biokomponentteja, jotka hankitaan globaaleilta markkinoilta kasvihuonepäästöjen maksimaaliseksi vähentämiseksi. Pyrimme jatkuvasti kehittämään ja markkinoimaan uusia tuotteita, jotka ovat entistä polttoainetaloudellisempia ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisempiä. Käyttämiemme uusiutuvien komponenttien osuus on kasvanut viime vuosina, kun olemme lisänneet biokomponenttien, kuten ETBE, bio-MTBE ja HVO-nafta, määrää.

Jalostamon tuotteisiin kuuluu mm. bensiini, JET A1, rikitön MK-1-diesel ja muut keskitisleet, meriliikenteen polttoaineet sekä nestekaasu. Jalostamo valmistaa myös rikkipitoisuudeltaan 0,5-prosenttista laivojen polttoainetta, joka täyttää vuoden 2020 alussa voimaan tulleen IMO 2020 -rikkipäästörajoitteen.

 Meillä on vahva kyky täyttää tuotekohtaiset erityisvaatimukset, ja tällä hetkellä toimitamme yli 60 eri tuotetta. Suurin osa jalostustuotteistamme myydään oman St1- ja Shell-verkostomme kautta Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Göteborgin jalostamoon on integroitu myös yksi St1:n Etanolix®-tuotantolaitoksista. Se hyödyntää leipomon ja vähittäiskaupan biojätteitä ja tuottaa edistynyttä liikenne-etanolia, nestemäistä eläinten rehua sekä raaka-ainetta biokaasun tuotantoon.

Tuotantoa vastuullisesti

St1-jalostamo oli ensimmäinen jalostamo Euroopassa, jolle myönnettiin ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Asetamme vuosittain jalostamolle ympäristötavoitteet ja valvomme tiiviisti niiden saavuttamista.

St1:n jalostamo on myös yksi energiatehokkaimmista jalostamoista maailmassa. Jalostamon oma kaasutuotanto täyttää suurimmalta osin sen energian tarpeen, ja lähes kolmannes laitoksen tuottamasta lämmöstä kierrätetään Göteborgin kunnan lämmitysjärjestelmään, jossa se tuottaa lämpöä noin 70 000 kotiin. Tämä on mahdollista maailman suurimman hukkalämmön talteenottojärjestelmän ansiosta.

Kehitämme systemaattisesti toimintojamme varmistaaksemme vähäpäästöisen tuotannon. Viimeisen vuosikymmenen aikana on investoitu kymmeniä miljoonia euroja korkealaatuisten ympäristöystävällisten tuotteiden valmistukseen sekä tuotantopäästöjen vähentämiseen. Kaikki valmistamamme polttoaineet täyttävät nykyiset ympäristövaatimukset. 

Turvallisuus on ensisijaisen tärkeää St1:n jalostamolla. Noudatamme HSE-johtamisjärjestelmää, jolla pyritään jatkuvasti parantamaan terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvää työtämme sekä minimoimaan onnettomuusriskit.

 

Matkalla biojalostamoksi

St1:n visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Saavuttaaksemme tämän vision pyrimme kehittämään ja kaupallistamaan toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, jotka korvaavat fossiilista energiaa uusiutuvalla energialla.

Jalostamo on avainasemassa visiomme saavuttamisessa sekä pitkän tähtäimen strategiamme toteuttamisessa edistyneiden uusiutuvien polttoaineiden osalta. Göteborgin jalostamon yhteyteen on rakenteilla uusi biojalostamo, joka mahdollistaa laajan raaka-ainevalikoiman käytön ja tuo näin joustavuutta tuotantoprosessiin. Biojalostamon vuosittainen tuotantokapasiteetti tulee olemaan 200.000 tonnia uusiutuvaa dieseliä ja sen arvioidaan aloittavan toimintansa vuonna 2024.  

Ladattavaa sisältöä