Jalostamo

St1:n jalostamo työllistää yli 200 öljyalan asiantuntijaa tuotannossa ja laitoksen ylläpidossa. Jalostamo on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivänä vuodessa.

Faktoja St1-jalostamosta

200+

huippuammattilaista työskentelee jalostamossa

11 500

tonnia raakaöljyä päivässä

600+

alusta hoidetaan vuodessa

24/7

jalostamo toimii ympäri vuoden

Päätuotteet: bensiini, rikitön MK-1-diesel ja muut keskitisleet

St1-jalostamo kehittää ja jalostaa nestepolttoaineita. Göteborgissa, Ruotsissa, sijaitsevan jalostamon kapasiteetti on 30 miljoonaa barrelia raakaöljyä vuodessa tai 11 500 tonnia päivässä, mikä vastaa noin 25 prosenttia Ruotsin öljytuotteiden kokonaiskysynnästä. Käyttöaste, joka kuvaa kaikkien jalostamon eri yksiköiden käyttöä, oli vuonna 2017 jopa 87,8 %.

Jalostamon päätuotteita ovat bensiini, rikitön MK-1-diesel sekä muut keskitisleet, kuten nestekaasu. Meillä on vahva kyky täyttää tuotekohtaiset erityisvaatimukset, ja tällä hetkellä toimitamme yli 60 eri tuotetta. Suurin osa jalostustuotteistamme myydään oman St1-verkostomme kautta Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Esimerkilliset ympäristötulokset

St1 panostaa ympäristöystävälliseen tuotantoon. St1-jalostamo oli ensimmäinen jalostamo Euroopassa, jolle myönnettiin ISO 14001 - ympäristösertifikaatti, ja se rekisteröitiin EMAS-järjestelmään (Eco-Management and Audit Scheme) vuonna 1997. Asetamme vuosittain jalostamolle ympäristötavoitteet ja valvomme tiiviisti niiden saavuttamista. Viime vuonna saavutimme tavoitteemme 100-prosenttisesti. Jalostamon EMAS-ympäristöselonteko julkaistaan vuosittain.

St1:n jalostamo on yksi energiatehokkaimmista jalostamoista maailmassa. Jalostamon oma kaasutuotanto täyttää suurimmalta osin sen energian tarpeen, ja lähes kolmannes laitoksen tuottamasta lämmöstä kierrätetään Göteborgin kunnan lämmitysjärjestelmään, jossa se tuottaa lämpöä noin 70 000 kotiin. Tämä on mahdollista maailman suurimman hukkalämmön talteenottojärjestelmän ansiosta.

 

graafi

Kehitämme systemaattisesti toimintojamme varmistaaksemme vähäpäästöisen tuotannon. Viimeisen vuosikymmenen aikana on investoitu kymmeniä miljoonia euroja korkealaatuisten ympäristöystävällisten tuotteiden valmistukseen sekä tuotantopäästöjen vähentämiseen. Kaikki valmistamamme polttoaineet täyttävät nykyiset ympäristövaatimukset. Kehitämme lisäksi uusia polttoainetuotteita, jotka vähentävät fossiilisia hiilidioksidipäästöjä liikenteessä, kuten 1st Renewable -tuotteemme, jotka tarjoavat korkeimman taatun bioainespitoisuuden saatavilla tavallista dieseliä ja bensiiniä käyttäville autoille Ruotsin markkinoilla.

Matkalla biojalostamoksi

St1:n visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Saavuttaaksemme tämän vision pyrimme kehittämään ja kaupallistamaan toimivia ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, jotka korvaavat fossiilista energiaa uusiutuvalla energialla. Jalostamo on avainasemassa visiomme saavuttamisessa sekä pitkän tähtäimen strategiamme toteuttamisessa edistyneiden uusiutuvien polttoaineiden osalta. Vetyvalmistusyksikkö on rakenteilla, ja tavoitteena on aloittaa uusiutuvan dieselin tuotanto jalostamolla 2020-luvun alkupuolella.

Ladattavaa sisältöä