Uusiutuva energia

Mika Anttonen, hallituksen puheenjohtaja:

"St1 ei voi muuttaa maailmaa ratkaisuillaan, mutta voimme ottaa pieniä askelia siihen suuntaan, että siirrymme fossiilisesta maailmasta uusiutuvan energian maailmaan."

Toteutamme St1:n visiota

St1:n visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Uusiutuvan energian tuotanto on liiketoimintastrategiamme ytimessä: tavoitteemme on asteittain korvata fossiilinen energia uusiutuvilla ratkaisuilla.

Strategiamme perusta on esitetty St1 Nordicin energiakatsauksessa, johon on tiivistetty globaalit energiahaasteet. Maailma tarvitsee nopeasti uusia, kustannustehokkaita uusiutuvan energian ratkaisuja. Vaikka uusiutuvan energian osuus on kasvamassa, fossiilinen energia jatkaa kasvuaan vielä paljon nopeammin.

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan on välttämätöntä, ja se on jo alkanut. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii kuitenkin paljon tuotekehitystyötä sekä myös viisaita poliittisia päätöksiä. St1 haluaa olla tässä muutosprosessissa energiateollisuuden kärkipaikalla. Pyrimme koko ajan tunnistamaan mahdollisuuksia ja etsimme jatkuvasti kilpailukykyisiä yhteistyökumppaneita potentiaalisilta liiketoimintasegmenteiltä ja markkinoilta.

Keskitymme kolmeen potentiaalisimpaan liiketoiminta-alueeseen

Me St1:ssä olemme vakuuttuneita siitä, että ne uusiutuvan energian tuotantomuodot, jotka ovat kustannustehokkaita ja käytettävissä laaja-alaiseen tuotantoon, tulevat olemaan menestyksekkäitä tulevaisuudessa. Teemme parhaamme, jotta ymmärrämme kokonaiskuvan ja sen, mitä asiakkaat tulevaisuudessa tarvitsevat.

Tuodaksemme koteihin, autoihin ja yrityksiin yhä enemmän kestävästi tuotettua ja edullista energiaa, keskitymme lupaavimpiin energialähteisiin, jotta voimme tarjota sinulle 1) edistyneitä polttoaineita jätteestä ja sivuvirroista, 2) uusiutuvaa lämpöä kallioperän syvyyksistä ja 3) puhdasta sähköä tuulesta.

Vahva menestyksemme perinteisissä liiketoimintasegmenteissämme - jakeluasematoiminnot ja suoramyynti - mahdollistaa investoinnit tulevaisuuteen sekä St1:n vision toteuttamisen uusiutuvan energian kautta.                                                                                                 

Uskomme, että kymmenessä vuodessa pystymme tuottamaan uusiutuvaa energiaa kustannustehokkaammin kuin fossiilista energiaa - määrätietoisen tutkimuksen ja tuotekehityksen ansiosta.

ethanol production

Edistyneitä polttoaineita jätteistä

St1 korvaa fossiilisia liikennepolttoaineita kilpailukykyisesti ja kestävästi tuottamalla edistynyttä etanolia kustannustehokkaasti jätteestä ja sivuvirroista. Käytämme vain ruokaketjun ulkopuolisia raaka-aineita. Sahanpuru ja muut metsäteollisuuden jätteet ja sivuvirrat ovat merkittäviä potentiaalisia raaka-aineita edistyneen etanolin tuotannossa.

wind power plant

Sähköä tuulesta

Tällä hetkellä St1:llä on käynnissä useita tuulivoimahankkeita Norjassa ja Ruotsissa. Näistä pisimmällä on luvitusvaiheessa oleva 800 MW:n Davvin tuulipuistohanke Itä-Finnmarkin pohjoisosassa Norjassa.

St1 tarjoaa Suomessa tuulipuistojen operointia palveluliiketoimintana. Puistojen tuotantokapasiteetti on yhteensä 485 MW.

Otaniemi plant

Lämpöä maaperästä

Geoterminen energia on St1:n uusiutuvan energialiiketoiminnan kasvava osa-alue. Olemme aktiivisia kahdenlaisessa liiketoiminnassa, jotka tuottavat energiaa geotermisestä lämmöstä: maalämpö ja geolämpö. Maaperän syvyyksissä on valtavasti käyttämättömiä mahdollisuuksia kestävälle energialle ja lämmöntuotannolle - itse asiassa geoterminen energia on yksi kustannustehokkaimmista tavoista lisätä uusiutuvaa energiaa lämmityksessä.

INVESTOINNIT TULEVAISUUTEEN

Kartoitamme uusia uusiutuvan energian teknologioita

St1:n tulevaisuuden energian tiimi keskittyy tulevaisuuden kestäviin ja toteuttamiskelpoisiin energiaratkaisuihin. Tutkimme koko uusiutuvan energian kenttää ja etsimme uusia potentiaalisia teknologioita, jotka voidaan kaupallistaa.

Tutkimme esimerkiksi energianvarastointijärjestelmiin ja aurinkovoimaan liittyviä mahdollisuuksia, jotta voisimme tuoda markkinoille uusia älykkäitä energiavaihtoehtoja tulevaisuudessa.

Globaali energiahaaste edellyttää biologisten hiilinielujen merkittävää kasvua. Aloitimme vuonna 2018 hiiliviljelyn demoprojektin Marokossa tutkiaksemme hiilen vähentämistä ilmakehästä metsittämisen avulla.

 

 

St1 Outlook

St1 on julkaissut St1 Outlook 2020-raportin, jossa pureudutaan energiasektorin ja yhteiskunnan haasteisiin sekä ratkaisuihin, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.