Uusiutuva energia

Toteutamme St1:n visiota

St1:n visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Uusiutuvan energian tuotanto on liiketoimintastrategiamme ytimessä: tavoitteemme on asteittain korvata fossiilinen energia uusiutuvilla ratkaisuilla.

Strategiamme perusta on esitetty St1 Nordicin energiakatsauksessa, johon on tiivistetty globaalit energiahaasteet. Maailma tarvitsee nopeasti uusia, kustannustehokkaita uusiutuvan energian ratkaisuja. Vaikka uusiutuvan energian osuus on kasvamassa, fossiilinen energia jatkaa kasvuaan vielä paljon nopeammin.

Siirtyminen uusiutuvaan energiaan on välttämätöntä, ja se on jo alkanut. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii kuitenkin paljon tuotekehitystyötä sekä myös viisaita poliittisia päätöksiä. St1 haluaa olla tässä muutosprosessissa energiateollisuuden kärkipaikalla. Pyrimme koko ajan tunnistamaan mahdollisuuksia ja etsimme jatkuvasti kilpailukykyisiä yhteistyökumppaneita potentiaalisilta liiketoimintasegmenteiltä ja markkinoilta.

wind power plant

Sähköä tuulesta

St1:llä tuulivoima on avainasemassa visiomme toteuttamisessa: tavoitteenamme on olla johtava CO2 -hyvän energian tuottaja ja myyjä. Meillä on kyky toimia tuulivoiman koko arvoketjussa.

Meillä on yli kymmenen vuoden kokemus tuulivoimateollisuudesta. Vuonna 2009 St1 perusti yhdessä S-Voiman kanssa TuuliWatti Oy:n ja olemme kehittäneet ja rakentaneet Suomen markkinoille yli 500 MW tuulivoimaa. St1:n osuus Tuuliwatista myytiin myöhemmin Exilion Tuulille, mutta St1 operoi edelleen tuotantoa. Meidän palvelutuotannossamme on 3.5 % Suomen tuulivoimaloista, ja sen myötä olemme yksi Suomen merkittävimpiä tuulivoimapalvelutuottajia.

Tavoitteemme mukaisesti kehitämme parhaillaan useita projekteja Norjassa ja Ruotsissa

Biokaasu

Biokaasu

St1 on jo nyt Ruotsin johtava biokaasutoimija tieliikennesegmentissä. Biokaasutoiminnot sijaitsevat eteläisen Ruotsin kaupunkialueilla ja Tukholmassa. Yhtiö tuottaa, tuo ja vie biokaasua ja toimittaa sitä asiakkaille useiden myyntikanavien kautta. St1:llä on myös kuusi biokaasun tuotanto- ja jalostuslaitosta Ruotsissa. Niistä kaksi, Söderåsen Bioenergi AB ja Falkenbergs Biogas AB ovat enemmistöomistettuja tytäryhtiöitä.  Lisäksi St1 rakentaa parhaillaan biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitosta Ruotsin Boråsiin. Biojalostamon odotetaan aloittavan toimintansa vuodenvaihteessa 2024.

Suomessa St1 on perustanut elintarvikeyhtiö Valion kanssa yhteisyrityksen Suomen Lantakaasu Oy:n, jonka tavoitteena on tuottaa maitotilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Suomen tähän mennessä suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamista Pohjois-Savoon. Laitoksen suunnitellaan valmistuvan vuonna 2026.

Suomessa St1 tuo nesteytetyn biokaasun (LBG) myyntiin valikoiduille asemilleen. Tankkauspisteet ovat rakenteilla ja ne on tarkoitus avata vuodenvaihteessa. Norjassa St1:n 33,33 % omistama Biogass Energi AS rakentaa eri puolille maata kuusi biokaasun tankkausasemaa, jotka otetaan käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä. 

Employees at the refinery

Uusiutuvan dieselin tuotantoa Göteborgissa

St1 rakentaa uutta uusiutuvan dieselin laitosta St1:n Göteborgin öljynjalostamolle. Biojalostamon vuosikapasiteetti tulee olemaan 200 000 tonnia uusiutuvaa dieseliä ja sen odotetaan aloittavan toimintansa alkuvuodesta 2024. Biojalostamoon liittyvien investointien kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa.

Suunnittelussa on huomioitu prosessin joustavuus, mikä mahdollistaa monien eri raaka-aineiden käytön. Yksikkö pystyy täyttämään nykyiset ja tulevat vaatimukset uusiutuvien polttoaineiden tuotannolle, kuten HVO-dieselin, lentopolttoaineen ja naftan tuotannon. Biojalostamolla tuotetut uusiutuvat polttoaineet tuottavat merkittävästi vähemmän hiilidioksidipäästöjä verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin. Valmistelut tehtaan raaka-aineiden hankinnasta ja siihen liittyvät neuvottelut eri kumppaneiden kanssa ovat käynnissä.

INVESTOINNIT TULEVAISUUTEEN

Kartoitamme uusia uusiutuvan energian teknologioita

Energiatransitioyrityksenä St1 edistää kestävän kasvun mahdollistavia ja toteuttamiskelpoisia tulevaisuuden energiaratkaisuja. Tutkimme koko uusiutuvan energian kenttää ja etsimme uusia potentiaalisia teknologioita, jotka voidaan kaupallistaa.

Tutkimme esimerkiksi energianvarastointijärjestelmiin ja aurinkovoimaan liittyviä mahdollisuuksia, jotta voisimme tuoda markkinoille uusia älykkäitä energiavaihtoehtoja tulevaisuudessa.

Globaali energiahaaste edellyttää biologisten hiilinielujen merkittävää kasvua. St1 toteutti hiiliviljelyn pilottiprojektin Marokossa vuosina 2018–2022, jossa tutkittiin hiilen vähentämistä ilmakehästä metsittämisen avulla.

Lue lisää projektin loppuraportista.

 

St1 Outlook

St1 on julkaissut St1 Outlook 2020-raportin, jossa pureudutaan energiasektorin ja yhteiskunnan haasteisiin sekä ratkaisuihin, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.