Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasulaitoskokonaisuuden suunnittelu etenee

Valion ja energiayhtiö St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Suomen suurimman biokaasulaitoskokonaisuuden rakentamista Ylä-Savoon. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 19,2 miljoonan euron rahoituksen Suomen Lantakaasu Oy:n biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamiseksi. Biokaasulaitoksen tarkoitus on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa nesteytettyä biokaasua liikenteen polttoaineeksi.

Suomen Lantakaasun tavoitteena on yhteensä 1 TWh uusiutuvan liikennepolttoaineen tuotanto, mikä vastaisi neljäsosaa Suomen biokaasutavoitteesta vuoteen 2030 mennessä. St1 tulee jakelemaan biokaasun oman maanlaajuisen asemaverkostonsa raskaan liikenteen tankkauspisteiden kautta. Ensimmäisen biokaasulaitoskokonaisuuden vuosituotantokapasiteetiksi on suunniteltu 125 GWh.

Työ- ja elinkeinoministeriön tukipäätös myönnetään ehdollisena, sillä se edellyttää vielä Euroopan komission hyväksyntää. Rahoitus tulee Euroopan elpymis- ja palautumisvälineestä (RRF Recovery and Resilience Facility).

Laitoshanketta on viety vuoden aikana määrätietoisesti eteenpäin ja investointituen myöntämisen myötä seuraavaksi käynnistyy hankintakilpailutus laitoksen rakentamiseksi sekä tarkempi laitoksen suunnitteluprosessi. Hanke etenee investointipäätösvaiheeseen, kun muun muassa ympäristö- ja rakennusluvat on saatu päätökseen. Tavoitteena on, että laitoskokonaisuus aloittaa toimintansa vuonna 2026.

Tällä hetkellä mukaan haetaan aiesopimuksilla Ylä-Savon alueella sijaitsevia maatalousyrityksiä, joiden tuottamasta lannasta ja peltobiomassoista voidaan jalostaa nesteytettyä biokaasua.

”Olemme olleet ilahtuneita biokaasulaitossuunnitelmiemme saamasta positiivisesta vastaanotosta Ylä-Savossa. Alueen maatilat ovat kiinnostuneita hankkeesta, ja olemme saaneet aiesopimusten myötä katettua tähän mennessä yli puolet keskuslaitoksen tarvitsemista lantasyötteistä. Tarvitsemme kuitenkin edelleen lisää alueen maatalousyrittäjiä mukaan. Kiinnostusta on ollut myös potentiaalisten satelliittilaitosten alueilla ja tulemme ensi vuoden puolella aloittamaan näiden sopimusten solmimisen. Tavoitteena on, että hybridilaitoskokonaisuudella Ylä-Savossa tavoitetaan satoja maatiloja”, biokaasuliiketoiminnan kehityksestä Valiolla vastaava johtaja Leena Helminen kertoo.

Biokaasulaitoskokonaisuus tuo toteutuessaan merkittäviä investointeja, verotuloja ja uutta taloudellista aktiviteettia Ylä-Savon alueelle. Laitoskokonaisuus työllistää paitsi suoraan myös välillisesti esimerkiksi alueen logistiikkatoimijoita.

Suomen Lantakaasun tavoittelema koko 1TWh tuotantokapasiteetti vastaisi 100 miljoonaa litraa perinteistä dieseliä ja Ylä-Savon laitoksen tuotanto vastaa 12 miljoonaa litraa dieseliä. Biokaasun tuotanto pienentää näin sekä ruoantuotannon että liikenteen päästöjä. Biokaasun arvoketju kierrättää tehokkaasti myös ravinteita ja vähentää ravinnevalumia vesistöihin.

Maatilojen kiinnostusta osallistumiseen lisää biokaasuntuotannon positiivinen vaikutus tilan kannattavuuteen muun muassa maatilan ravinnekierron paranemisesta.

Biokaasulla edellytykset kasvattaa markkinaosuutta raskaan liikenteen polttoaineena

Lannasta tuotettu biokaasu luo merkittäviä ilmastohyötyjä ja vahvistaa Suomen energia- ja polttoaineomavaraisuutta. Biokaasulla on kaikki edellytykset kasvattaa nopeasti markkinaosuutta raskaan liikenteen polttoaineena.

”Tuotantohankkeet mahdollistuvat markkinan kasvun myötä ja lisäävät myös samalla Suomen energiaomavaraisuutta osana vähähiiliseen energiajärjestelmään siirtymistä. Biokaasuteknologian avulla on mahdollista tuoda uutta uusiutuvaa polttoainetta markkinalle käyttäen raaka-aineita, jotka jäisivät muuten energiantuotannossa hyödyntämättä”, sanoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Biokaasun tuotanto on osa Valion ilmasto-ohjelmaa, jossa tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Biokaasulla on merkittävä osa myös St1:n energiatransitiossa ja yhtiö on investoinut viime vuosina voimakkaasti biokaasuliiketoimintaan Pohjoismaissa.

Suomen suurin biokaasulaitoskokonaisuus

Suomen Lantakaasun Ylä-Savoon suunnittelema laitos on niin sanottu hybridilaitoskokonaisuus. Tämä tarkoittaa, että kokonaisuuteen kuuluu yksi teollisen kokoluokan keskitetty nesteytetyn biokaasun tuotantolaitos Kiuruvedellä sekä pienempiä useamman maatilan keskittymissä sijaitsevia satelliittibiokaasulaitoksia muualla Ylä-Savon alueella. Näin biokaasun syötteiden kuljetusmatka pysyy mahdollisimman lyhyenä. Suomen Lantakaasu noutaa lannan tiloilta ja palauttaa biokaasun tuotannossa syntyvän biolannoitteen tiloille. Maatilan typpilannoitelasku pienenee, sillä biolannoitteessa liukoisen typen määrä on jopa 20–30 prosenttia suurempi kuin lannassa. 

 

Lisätietoja:

Valio, Leena Helminen, haastattelu- ja soittopyynnöt Valio Mediadeskin kautta
puh. 010 381 2118,
mediadesk@valio.fi 

St1, Matti Oksanen, kaasuliiketoiminnan johtaja,
puh. +358 40 483 6035, matti.oksanen@st1.com

 

Suomen Lantakaasu Oy lyhyesti 

Suomen Lantakaasu Oy on energiayhtiö St1:n ja elintarvikeyhtiö Valion 50–50 % omistama yritys. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. St1:n vastuisiin kuuluu tekninen ja projektisuunnittelu sekä lopputuotteen jakelu. Valion vastuulle kuuluu syötteiden hankinta ja raaka-ainelogistiikan suunnittelu. 

arrow-right
Edellinen
Palvelumestari-konsepti päättyy Suomessa

15.12.22

Seuraava
St1:n Otaniemen geotermisen pilottiprojektin syvät lämpökaivot tutkimuskäyttöön

24.01.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki