Suomen Lantakaasu Oy edistää biokaasulaitosinvestointeja Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalle

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy kartoittaa uusien biokaasulaitoskokonaisuuksien toteutusta usealla alueella. Mahdollisten uusien laitoskokonaisuuksien rakentamista kartoitetaan nyt Kokkola-Pietarsaaren, Nivala-Haapaveden ja Etelä-Pohjanmaan alueille. Suunnitteilla olevien laitoskokonaisuuksien myötä Suomen Lantakaasu Oy etenee kohti asettamaansa yhden terawattitunnin tuotantotavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

Suomen Lantakaasu Oy:n investointi teollisen kokoluokan keskitettyyn biokaasulaitokseen Kiuruvedellä sekä sen satelliittilaitoksissa Ylä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa etenee aikataulussaan. Suomen Lantakaasu ja Kiuruveden kaupunki ovat sopineet tulevan tontin hankintaprosessista ja biokaasulaitoskokonaisuuden sijaintipaikasta elokuussa. Lokakuussa Suomen Lantakaasu julkaisi suunnittelevansa kokonaisuuteen liittyviä satelliittilaitoksia Lapinlahdelle, Nurmekseen ja Sonkajärvelle.

”Ylä-Savon laitoksen suunnittelun ja kaavoitusprosessin hyvän etenemisen ansiosta voimme alkaa suunnittelemaan seuraavia biokaasulaitoskokonaisuuksia. Selvitteillä on biokaasulaitoskokonaisuudet Kokkola-Pietarsaaren ja Nivala-Haapaveden alueilla, minkä lisäksi kartoitamme mahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaan alueella. Tavoitteena on saada Kiuruvedelle sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaalle suunnitteilla olevat biokaasulaitokset toimintaan vuoteen 2030 mennessä. Biokaasulaitosinvestointeja vauhdittaisi muun muassa laitoksille kaavoitettujen tonttien saatavuus”, kertoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Suomen Lantakaasu Oy:n ensimmäisen laitoskokonaisuuden valmistelu etenee parhaillaan Ylä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Kiuruveden tontti on jo valittu, ja satelliittilaitosten tonttivalintoja ollaan viimeistelemässä. Valmistelun eteneminen vauhdittaa myös uusien laitoskokonaisuuksien suunnittelua.

“Olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhön Ylä-Savon kuntien kanssa biokaasulaitoskokonaisuuden valmistelun aikana. Hyvät kokemukset kannustavat ripeään etenemiseen myös uusien alueiden ja laitoskokonaisuuksien kanssa. Hyvällä yhteistyöllä alueen kuntien tai viranomaisten kanssa on ollut suuri merkitys Suomen Lantakaasun investoinnille Ylä-Savon alueella”, Valion biokaasuliiketoiminnan kehityksestä vastaava projektipäällikkö Janika Keinänen toteaa.

Biokaasulaitoskokonaisuudet tuottavat lähiseudun maatilojen lannasta ja muista maatalouden sivutuotteista biokaasua ja hygienisoitua lannoitetta. Suomen Lantakaasu Oy noutaa lannan ja palauttaa biokaasun tuotannossa syntyvän biolannoitteen tiloille. Laitoksen käsittelemä lannoite on käsittelemätöntä lantaa hajuttomampaa, tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Uuden biolannoitteen myötä maatilan typpilannoitelasku pienenee, sillä biolannoitteessa liukoisen typen määrä on jopa 20–30 prosenttia suurempi kuin lannassa.

Puhtaan siirtymän investoinneilla hyvinvointia ja kasvua koko maahan

Puhdas siirtymä voi tuoda mukanaan merkittäviä elinvoimaa lisääviä investointeja ja pääomia maakuntiin. Koko Pohjanmaan seudulla lantaa ja maatalousjätettä riittää, mikä tekee biokaasulaitosinvestoinneista varteenotettavia juuri tälle alueelle. Biokaasuhankkeiden toteutuminen vaatii kuitenkin myös valtion aktiivista roolia esimerkiksi tiestön ja muun infrastruktuurin kuntoon laittamisessa. Tämän lisäksi investoinnit vihreään siirtymään vaativat vakaata toimintaympäristöä ja tukimekanismeja, jotka kannustavat investoimaan uusiutuvaan energiantuotantoon. Valtiolla on merkittävä rooli luoda kannustimia uusiutuvien polttoaineiden ja energialähteiden käytön lisäämiseksi. Hiilineutraalia yhteiskuntaa vauhditetaan investoimalla uusiutuviin polttoaineisiin ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta energian käytössä. Vähähiilisyyttä ja päästöttömän energiajärjestelmän luomista tukevat politiikkatoimet ovat edellytys vihreän siirtymän onnistumiselle.

”Suomen Lantakaasu Oy:n kaavaileman teollisen mittakaavan biokaasutuotannon suunnittelu luvituksineen ja rakennusvaiheineen vie noin puoli vuosikymmentä. Jotta tällaisiin hankkeisiin voitaisiin ryhtyä, pitää sitä koskevan lainsäädännön olla ennustettavaa ja vakaata ja tukiympäristön on oltava investointien näkökulmasta vaikuttavaa ja tehokasta. Investointien syntyminen luo vuosikymmeniksi taloudellista aktiviteettia Suomeen, joten on huolehdittava, että yrityksillä ei ole epävarmuutta poliittisesta tahtotilasta”, Janika Keinänen summaa.

Lisätietoja:

Valio Mediadesk, p. 010 381 2118 tai mediadesk@valio.fi

St1, Matti Oksanen, kaasuliiketoiminnan johtaja,
puh. +358 40 483 6035, matti.oksanen@st1.com
 

Suomen Lantakaasu Oy

•    Ruokatalo Valio ja energiayhtiö St1 ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka tarkoitus on tuottaa maitotilojen lannasta ja maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. 
•    Suomessa kotieläinten lantaa syntyy vuodessa noin 15–17 miljoonaa tonnia, josta Valion omistaviin osuuskuntiin kuuluvilla tiloilla noin 7–8 miljoonaa tonnia. 
•    Koko Suomen lantamäärästä voidaan tuottaa noin 3–5 TWh biometaania, mikä riittäisi 400 000 henkilöauton tai lähes 30 000 kevyen kuorma-auton vuotuiseen polttoainetarpeeseen. 
•    Biometaanin lisäksi biolaitoksissa voidaan tuottaa kiertolannoitteita, kuivikkeita tai kasvualustoja. Lannan kiertoon saaminen vähentää maitotilojen hiilijalanjälkeä jopa 10 %. Laadukkaampi lannoite vähentää tilan tuontilannoitteiden tarvetta 20–30 % ja parantaa näin tilan tuottavuutta. 
•    Kotimaisesti tuotettu uusiutuva polttoaine edistää merkittävästi kansallisen fossiilittoman liikenteen tiekartan toteutumista ja parantaa Suomen polttoaineomavaraisuutta. 
•    Suomen Lantakaasu Oy:n ensimmäiselle Ylä-Savon hankekokonaisuudelle on myönnetty Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitus

 

 

arrow-right
Edellinen
St1:n Lappeenrannan P2X-hanke ei etene alkuperäisessä aikataulussa

03.11.23

Seuraava
Davvin tuulivoimapuistohanketta tehdään paikallisyhteisöjen kanssa

24.11.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki