VTT ja St1 pilotoivat bio- ja kiertotaloutta: Ilmastoystävällisiä hiilivetyjä teollisuuden hiilidioksidista

VTT ja St1 ovat käynnistäneet Suomessa ainutlaatuisen kokeilun, jossa teollisuuden hiilidioksidista tuotetaan hiilivetyjä, joista voidaan jalostaa edelleen esimerkiksi bensiiniä, dieseliä tai kemikaaleja. Pilotoinnin tavoitteena on mahdollistaa ilmastoa rasittavien teollisuuden hiilidioksidipäästöjen kierrätys hiilen lähteen korvaajaksi.

VTT ja St1 toteuttavat tänä syksynä St1:n biojalostamolla Jokioisissa pilottimittakaavan koeajoja, joiden tavoitteena on osoittaa, miten hiilivetyjä tuotetaan ilmastoystävällisesti käyttämällä hyväksi etanolin tuotantoprosessista erotettua hiilidioksidia ja vedestä sähköenergialla tuotettua vetyä. Pilotointi Jokioisissa käynnistyy lokakuussa ja kestää noin viisi viikkoa.

Pilottilaitteisto koostuu siirrettävistä konttikokoluokan yksiköistä: hiilidioksidia käsittelevästä laitteistosta ja vetyä elektrolyysin avulla tuottavasta osasta sekä synteesilaitteesta, jolla hiilidioksidista ja vedystä valmistetaan nestemäisiä ja kiinteitä hiilivetyjä. Hiilidioksidista tuotetuista hiilivedyistä voidaan myöhemmin jalostaa esimerkiksi bensiiniä, dieseliä tai kemikaaleja.

"Tavoitteemme on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi polttoaineiden ja kemikaalien tuottajille. Pilotointien lisäksi teemme myös teknistaloudellisia laskelmia erilaisten hiilidioksidia hyödyntävien teollisuusprosessien kannattavuudesta", kertoo hankkeen projektipäällikkö Janne Kärki VTT:ltä. Hanke on osa VTT:n strategista tutkimuskokonaisuutta, jossa kehitetään ratkaisuja ilmastonmuutoksen rajoittamiseen.

"St1 on mukana hankkeessa suurella mielenkiinnolla, koska St1:n valmistaessa jätteistä ja tähteistä etanolia liikennekäyttöön sivutuotteena syntyy uusiutuvaa hiilidioksidia ja toisaalta strategianamme on valmistaa edistyksellisiä uusiutuvia polttoaineita korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita", kertoo Patrick Pitkänen St1 Renewable Energy Oy:stä.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää uusia innovaatioita

"Tiedämme mikä on ongelma ja miten se ratkaistaan, ja meillä on siihen rahat. Suurin haaste on korvien välissä. Torjunta lähtee uusista tavoista ja prosesseista. Suunnitellaan tuotteet ja palvelut resurssitehokkaiksi ja kiertäviksi sekä ilmastonmuutosta torjuviksi. Biotaloudessa ja innovaatioissa on tulevaisuus. EU:n ja jäsenmaiden on syytä nopeasti siirtää fossiilisten polttoaineiden suorat ja epäsuorat tukirahat näiden innovaatioiden tukemiseen", toteaa eurokansanedustaja Sirpa Pietikäinen, joka avaa koealueen kutsuvierastilaisuudessa 9.10.2018.

Pilotointi on osa kaksivuotista Bioeconomy+-hanketta, jota rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, VTT ja useat projektikumppanit.

Kaikki pilotoidut yksiköt ja laitteistot ovat jälkeenpäin yritysten käytettävissä jatkohankkeissa muissa toimintaympäristöissä.

Koealueen avajaiset 9.10.2018

VTT ja St1 esittelevät tutkimusympäristöä 9.10.2018 kutsuvierasyleisölle ja medialle koealueen avajaisissa Jokioisissa.

Bioeconomy+-hankkeen osapuolet: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, St1 Renewable Energy Oy, CarbonReUse Finland Oy, Koskisen Oy, BioGTS Oy, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, Ab Stormossen Oy, Valoe Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Kuusamon kaupunki, Mäntsälän Biovoima Oy, Forus Oy, Suomen Kerta Oy ja Ineratec GmbH.

Hankkeen päärahoittaja: Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Seuraava
St1 completed the purchase of the shares of Statoil Fuel & Retail Marine AS in Norway

04.12.18

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki