Kohti asfaltin kestävämpää hiilikiertoa St1:n biopohjaisella ligniinillä

Peab Asfaltin pilotissa tutkitaan mahdollisuutta korvata osa asfaltin valmistuksessa sideaineena käytettävästä bitumista St1:n Kajaanin Cellunolix®- biojalostamolla sahanpurusta tuotetulla ligniinillä. Bitumista voidaan alustavien arvioiden mukaan korvata ligniinillä jopa 50 %, mikä parantaa hiilijalanjälkeä bitumiin verrattuna. Pilottikohteiden avulla testataan asfaltin toimivuutta ja kestävyyttä myös talviolosuhteissa mm. St1:n Kangasniemen jakeluasemalla.

 Syksyllä 2021 käynnistyneessä pilotissa tutkitaan mahdollisuutta korvata osa asfaltin valmistuksessa sideaineena käytettävästä bitumista St1:n Kajaanin Cellunolix®- biojalostamolla sahanpurusta tuotetulla ligniinillä. Cellunolix®-biojalostamolla tuotetaan kehittynyttä etanolia liikennepolttonesteiden biokomponentiksi, biokaasua energiakäyttöön, luomulannoitetta maatalouteen ja biokemikaaleja. Raaka-aineena käytetään paikallisen sahateollisuuden tähteenä syntyvää sahanpurua, joten yhtään uutta puuta ei tarvitse ligniinin vuoksi kaataa. St1 panostaa vahvasti biojalostamon tuotteiden kehittämiseen hiilikierron pidentämiseksi ja arvon nostamiseksi. Bitumista voidaan alustavien arvioiden mukaan korvata ligniinillä jopa 50 %, mikä parantaa hiilijalanjälkeä bitumiin verrattuna.

Ligniini

Ligniini on luonnon oma sideaine

Asfaltin kestävyyttä testataan St1-asemalla Kangasniemellä

Ligniiniä on testattu laboratorio-olosuhteissa jo kahden vuoden ajan. Pilottikohteiden avulla testataan asfaltin toimivuutta ja kestävyyttä myös talviolosuhteissa mm. St1:n Kangasniemen jakeluasemalla. Pilottivaiheesta saatujen tulosten perusteella voidaan tehdä päätöksiä jatkotoimenpiteistä.

”Olemme saaneet rohkaisevia tuloksia laboratoriovaiheesta. Pilottivaihe on yksi osa tutkimus- ja tuotekehitysprosessia ennen tuotteen lopullista hyväksyntää ja kaupallistamista. Pilotista saamme tärkeää lisätietoa niin tuotannosta kuin päällysteen ominaisuuksista ja kestävyydestä”, kertoo Peab Asfaltin tuotekehityspäällikkö Nina Orttenvuori.

”On ollut hienoa tehdä PEAB:n kanssa yhteistyötä ja nähdä miten yhdessä tehty tutkimustyö bitumin korvaamiseksi ligniinillä on edennyt tuotteistamistyössä tärkeään pilotointivaiheeseen. Tulemme pilotoinnin myötä saamaan myös tarkempaa tietoa ligniinin elinkaarivaikutuksista bitumia korvatessa. St1:lle on tärkeää päästä tekemään konkreettisia toimenpiteitä kestävän hiilikierron edistämiseksi ja korvata öljynjalostuksen tislauskäyrältä mahdollisimman monia eri tuotteita uusiutuvilla tuotteilla, jotta öljyn kokonaiskulutusta saataisiin todellisuudessa vähennettyä. Bitumin korvaaminen ligniinillä on konkreettinen esimerkki tästä”, kertoo St1:n biojalostuksen raaka-aine- ja tuoteportfolio spesialisti Laura Ylitalo.

arrow-right
Edellinen
Raskaan liikenteen lippulaiva Shell Sipoo Bastukärissä tankataan uusiutuvaa HVO-dieseliä

14.01.22

Seuraava
St1 vahvistaa arvoketjuaan ostamalla Brocklesby Ltd:n Iso-Britanniasta

17.02.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki