Toimitusjohtajan katsaus: Valmiina tulevaisuuteen

Yrityksemme on siirtymävaiheessa, ja tarvitsemme kestävälle kasvulle lisää ja uudenlaisia tukipilareita, jotka varmistavat kannattavan liiketoiminnan myös tulevaisuudessa. Kun uudistamme liiketoimintaamme, samalla myös suunnittelemme, kuinka etenemme toiminnoissamme energiasiirtymän kanssa. Vuonna 2021 pystyimme toteuttamaan strategiaamme suunnitellusti, tekemään suunnitellut investoinnit ja jatkamaan useita merkittäviä kasvuprojekteja.

Etenemissuunnitelman laatimista ohjaavat yhteiskunnan sääntely ja päätökset, tekniset edistysaskeleet ja liiketoiminnan sopeutuminen uusiin tilanteisiin ja asiakaskunnan vaatimuksiin. Etsimme uusia kasvumahdollisuuksia kehittämällä ja tutkimalla uusia liiketoiminta-alueita, mutta samalla varmistamme terveen kassavirran. Kiihdytämme kasvuamme myös yritysostoilla ja vahvistamme toimintaamme strategisilla pitkän aikavälin kumppanuuksilla useilla alueilla.

Kysynnän laskusta huolimatta nestemäisten liikennepolttoaineiden merkitys tulee säilymään suurena vielä pitkään. Ne tuovat jatkossakin merkittävän osan kassavirrastamme, ja tuon kassavirran turvin voimme tuoda entistä enemmän uusiutuvaa energiaa markkinoille. Visiomme on olla johtava CO2-hyvän energian tuottaja ja myyjä. Toteutamme visiotamme investoimalla energiasiirtymään ja kehittämällä samalla maailmanluokan asiantuntemustamme energia-alalta.

St1 Nordic on allekirjoittanut UN Global Compact -aloitteen.  Vastuullisuustyöllämme olemme sitoutuneet tukemaan ja toteuttamaan aloitteen kymmentä perusperiaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan.

Tilikausi 2021

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta St1 menestyi hyvin vuonna 2021. Jatkoimme liiketoimintamme kehittämistä ja teimme suunniteltuja investointeja sekä nykyiseen liiketoimintaamme että uusiutuvan energian projekteihin.

St1 Nordic -konsernin nettoliikevaihto vuonna 2021 oli 6,4 miljardia euroa eli 1,5 miljardia euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Nettoliikevaihtoa kasvattivat öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen jyrkkä nousu vuoden aikana sekä huoltoasemien ja suoramyynnin liikevaihdon hienoinen kasvu. Liikevaihdosta 24 % tuli Suomesta, 50 % Ruotsista ja 26 % Norjasta.

Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 18,5 miljoonaa euroa ja oli yhteensä 181,4 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 148,8 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 126,8 miljoonaa euroa. Jalostuksen ja tukkumyynnin marginaalit olivat merkittävästi edellisvuotta paremmat, kun öljymarkkinat toipuivat Covid-19-koronaviruspandemiasta. Öljyn hinnan merkittävä nousu vuoden aikana kasvatti varaston arvoa ja vaikutti siten positiivisesti tulokseen.

Huolimatta jatkuvasta hintakilpailusta ja pandemian paikallisista vaikutuksista vähittäis- ja suoramyyntimarkkinat paransivat hieman tulostaan. Tytäryhtiö St1 Oy:n alaskirjaukset, jotka liittyvät Otaniemen geotermisen lämpölaitoksen pilottiprojektiin Espoossa ja etanolia ja biokaasua tuottavaan Bionolix-laitokseen Hämeenlinnassa, laskivat tulosta.

Energiayhtiöiden on osoitettava johtajuutta edistämällä ja kehittämällä rohkeasti skaalautuvia ja alaa mullistavia ratkaisuja

Toimintojen kassavirta oli 233,7 miljoonaa euroa. Yritys teki historiansa suurimmat investoinnit, joiden arvo oli yhteensä 279,1 miljoonaa euroa. Suurin osa tästä käytettiin biojalostamon rakentamiseen Göteborgiin ja St1 BioGas AB:n hankintaan Ruotsissa.

Vuonna 2021 meille avautui monia hyviä tilaisuuksia vahvistaa asemaamme uusiutuvan energian markkinoilla. Lisäsimme biokaasun strategisiin painopistealueisiimme ja pyrimme löytämään uusia kasvumahdollisuuksia kiertotaloudesta.

Lähdimme mukaan biokaasuliiketoimintaan kaikilla markkinoillamme: Ruotsissa hankimme E.ON Bioforin ja sen tuotantolaitokset ja jakeluverkoston. Suomessa perustimme Valion kanssa yhteisyrityksen, jonka tavoitteena on tuottaa biokaasua maitotilojen lannasta. Norjassa rakennamme biokaasuinfrastruktuuria yhteistyössä Nor-log Gruppenin ja Knapphus Energin kanssa.

Perustimme myös nestemäisiä biopolttoaineita valmistavan yhteisyrityksen SCA:n kanssa. SCA toimittaa yhteisyritykselle mäntyöljyä, ja investoimme yhdessä St1:n Göteborgin biojalostamoon. Biojalostamoa rakennetaan jo Göteborgin jalostamomme yhteyteen, ja laitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana. Biojalostamo tuottaa uusiutuvaa HVO-dieseliä, teollisuusbensiiniä ja lentopolttoainetta (SAF).

Osana SCA-yhteistyötä St1 saa myös omistukseensa 50 % SCA:n Östrandin biojalostamosta. Kyseinen biojalostamo on kehitysprojekti, jossa tavoitteena on valmistaa nestemäisiä biopolttoaineita mustalipeästä (sulfaattisellun tuotannon sivutuote) ja kiinteästä biomassasta (kuten sahanpurusta tai puunkuoresta). Kumppanuus SCA:n kanssa on avainasemassa uusiutuvien polttoaineiden investointiohjelmassamme. Se varmistaa uusiutuvien raaka-aineiden saannin ja auttaa meitä saavuttamaan Pohjoismaiden kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vuodelle 2030.

Vuonna 2021 työstimme yritysostoa vahvistaaksemme arvoketjuamme raaka-aineen keräyksen osalta. Britannialaisen elintarvikejätteiden jalostajan Brocklesby Ltd:n liittäminen konserniin saatiin päätökseen alkuvuodesta 2022. Lisäksi jatkoimme työtä pohjoismaisten tuulivoimaprojektien parissa. Etulinjassa on Norjan Finnmarkin 800 megawatin Davvi-tuulipuistoprojekti, joka on tällä hetkellä lupavaiheessa.

Energiasiirtymä ei onnistu ilman innovaatioita, ja tutkimustyö edellyttää sekä kärsivällisyyttä että usein myös merkittävää tutkimus- ja kehitysbudjettia. Energiayhtiöiden on osoitettava johtajuutta edistämällä ja kehittämällä rohkeasti skaalautuvia ja alaa mullistavia ratkaisuja. St1 näyttää esimerkkiä geotermisen lämpölaitoksen pilottiprojektillaan Otaniemessä ja Cellunolix-bioetanolitehtaallaan Kajaanissa. Kumpikaan projekti ei tule vaikuttamaan kassavirtaamme positiivisesti pitkään aikaan, mutta olemme varmoja, että niistä keräämämme oppi auttaa meitä jonain päivänä tuottamaan CO2-hyvää energiaa kaupallisesti kannattavalla tavalla.

Organisaation vahvistaminen tulevaisuutta varten

Vaikka koronaviruspandemia jatkui vuonna 2021, vahva pohjoismainen organisaatiomme teki edelleen hyvää tulosta. Pystyimme toteuttamaan strategiaamme suunnitellusti, tekemään suunnitellut investoinnit ja jatkamaan useita merkittäviä kasvuprojekteja. Tehostimme edelleen säännöllistä sisäistä viestintää ja keskityimme säilyttämään psykologisen turvallisuuden ja luottamuksen organisaatioon myös haastavassa tilanteessa. Olen todella ylpeä siitä, miten henkilöstömme pystyi mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin ja miten esimiehemme selvisivät tilanteesta ja johtivat menestyksekkäästi tiimejään.

Koronaviruspandemian aiheuttama pitkittynyt poikkeustila ja Euroopan energiakriisin syventymisen luomat haasteet vuoden toisella puoliskolla osoittivat kuitenkin myös fyysisen läsnäolon ja yhdessä työskentelyn arvon – erityisesti kaltaisessamme matalassa ja ketterässä organisaatiossa. Nyt kun vihdoin voimme jälleen nauttia työyhteisöistämme ja kohtaamisista työpaikalla, jatkamme työskentelyolosuhteidemme kehittämistä esimerkiksi uusilla tai uudistetuilla toimitiloilla. Uskon, että olemme nyt palanneet jälleen tavanomaisempaan arkeen – entistä vahvempina.

Organisaatio jatkaa muodonmuutostaan tulevaisuutta varten. Olemme siirtymävaiheessa oleva yritys, ja meidän on toimittava sen mukaisesti. Jotta pystyisimme toteuttamaan strategiaamme, meidän on organisaationa kehitettävä ja hankittava uusia kykyjä. Tämä edellyttää myös resurssien varaamista kannattavan ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. Meidän on varmistettava, että pystymme matalan hierarkiamme ja nopeiden päätöksentekoprosessiemme ansiosta tekemään ketteriä mutta hallittuja liikkeitä. Alati muuttuva maailma haastaa meidät ajattelemaan ja toimimaan entistä nopeammin. Yrityskulttuurimme, Culture for Growth, antaa meille vahvan pohjan kasvaa ja muuttua – ei vain organisaationa vaan myös yksilöinä.

Haluan kiittää lämpimästi työntekijöitämme heidän nöyrästä työpanoksestaan ja yhteishengestään. Haluan kiittää myös asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksestanne palveluihimme ja toimintaamme näinä haastavina aikoina.

Tämän katsauksen kirjoitushetkellä Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut sodan Eurooppaan. Toivon todella, että vihamielisyydet loppuvat pian ja rauha saavutetaan. Ukrainan kansa on ajatuksissamme.

Henrikki Talvitie, St1 Nordic Oy:n toimitusjohtaja

 

Kirjoitus on julkaistu myös St1 Nordic Oy:n integroidussa Game Changer 2021 -vastuullisuusraportissa.

Tutustu raporttiin tästä.

arrow-right
Edellinen
Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy valmiina lisäämään kotimaista biokaasuntuotantoa

16.03.22

Seuraava
Hallituksen puheenjohtajan katsaus: Kun on tahtoa, myös keinot keksitään

04.05.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki