Etsimässä ratkaisuja globaaleihin energiahaasteisiin

”Teknologia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on jo olemassa” on usein toistuva väite. Mikäli asia todella olisi näin, luulisi tekemisen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi olevan jo täydessä vauhdissa. Vihreä kasvu. Kestävä talous. Hiilineutraali tulevaisuus. Valtioiden ja yritysten juhlapuheissa kaikki edellä mainittu tuntuu olevan jo täyttä totta. Onko asia kuitenkaan näin? Tämä kevät ja COVID-19-pandemian aiheuttamat seuraukset taloudessa ja ilmastopäästöissä osoittavat toisin.

COVID-19-pandemian seurauksena kuluvan vuoden päästöt vähenevät noin 5 %. Miksi näin? Koska globaali bruttokansantuote laskee myös viitisen prosenttia. Samoin on arvioitu käyvän myös raakaöljyn kysynnälle. Lukeman voisi kuvitella olevan korkeampi, mutta miksi näin ei ole? Tämä on seurausta yhteiskunnan rakenteista ja infrastruktuureista. Vaikka ihmiset eivät ole liikkuneet entiseen malliin paikasta toiseen, ovat yhteiskunta, teollisuus, rahtiliikenne ja muut energiaa ja päästöjä tuottavat sektorit jatkaneet toimintaansa. Tätä voidaan kutsua globaaliksi energiahaasteeksi.

Maailman väestön olojen parantamiseksi tarvitaan talouskasvua. Ilmastonmuutosta ei kuitenkaan voida ratkaista talouskasvulla.

Voimme määritellä globaalit energiahaasteet kolmella päätekijällä, joista maailmanlaajuinen väestönkasvu on ensimmäinen. Nykyään planeetallamme on jo lähes 8 miljardia ihmistä, ja väestön odotetaan kasvavan 11 miljardiin vuosisadan loppuun mennessä. Toinen tekijä on globaali bruttokansantuote. Liki puolet maailman väestöstä elää alle 5,5 dollarilla päivässä. Tämä väestönosa pyrkii parantamaan omia olojaan, ja näin ollen globaali talous kasvaa, ei pelkästään väestönkasvun seurauksena, mutta myös yleisen talouskasvun myötä. Kolmas ja viimeinen fakta on, että kaikki ihmiset ja toiminnot maapallolla tarvitsevat energiaa. Mitä enemmän ihmisiä on, ja mitä paremmin taloudessa menee, sitä enemmän energian kysyntä kasvaa. Maapallon energiantarpeiden tyydyttämiseksi valitaan halvin ja helpoin ratkaisu. Useimmiten tämä on fossiilinen.

Korkeampi elintaso ja väestön kasvu kasvattaa energiankulutusta – ja päästöjä.

Me St1:llä halusimme luoda katsauksen siihen, kuinka näemme globaalin energia-alan haasteet ja niiden monimutkaisuuden.  St1 Outlookin tavoitteena on pureskella tätä monimutkaisuutta yksinkertaisemmiksi kokonaisuuksiksi. Näin haluamme luoda keskustelua energiahaasteista. Meillä ei enää ole ylellisyyttä valita asteittaista muutosta. Hitaalla ja tasaisella, kaikkia miellyttävällä toiminnalla, ei valitettavasti saavuteta tarvittavia tuloksia.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä suurin haaste on ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vähentäminen. Yhteiskuntamme ovat kehittyneet hiiliatomien polttamisesta saaduista eduista ja samalla olemme tulleet riippuvaiseksi polttamisesta. Tämän seurauksena olemme luoneet vastuuttoman hiilikierron (unsustainable carbon cycle), jonka metsien häviäminen, maankäytön muutos sekä tietysti fossiilisen energian käyttö ja teollisuus ovat saaneet aikaiseksi. Näin olemme häirinneet luonnon normaalisti kestävää hiilikiertoa.

Kurssin muuttamiseksi on saatava aikaiseksi neljä ylätason ratkaisua. Meidän pitää:

  1. Lisätä yhteyttämisen keinoin tapahtuvaa hiilensidontaa pysäyttämällä metsien hävittäminen ja aloittamalla metsänistutukset.
  2. Aloittaa hiilidioksidin talteenotto teknologian keinoin ilmakehästä ja piipun päästä hiilidioksidin hyödyntämiseksi ja varastoimiseksi.
  3.  Investoida pääasiallisesti uusiutuvaan energiaan.
  4. Parantaa merkittävästi energian kulutuksen tehokkuutta.

Perinteinen ongelmanratkaisutapa ei enää riitä. Meidän on purettava yhteiskunnan ja yritysten nykyiset rakenteet ja pohdittava uutta, kestävämpää tapaa ylläpitää jokapäiväinen elämämme. 

St1 Outlookissa pureudumme näihin teemoihin syvällisemmin. Eri teollisuuden saroilla on jo olemassa merkittävä määrä erilaisia ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä. On kuitenkin todettava, että investoinnit nykyisiin teknologioihin eivät ole riittäviä. Tarvitaan merkittäviä panostuksia uusien teknologioiden tutkimiseen ja kehitykseen. Merkittävin vaadittava muutos on kuitenkin ajattelutapamme päivittäminen. Kaikki tieto käsillä olevasta ongelmasta on olemassa, mutta nyt tarvitsemme päättäväistä toimintaa. Ja tämä meidän tulee tehdä yhteistyössä – tervetuloa mukaan puhtaan energian tekijöihin. 

Timo Huhtisaari
Johtaja, Sustainability & Future Business

Katso videotallenne St1 Outlookin julkistustilaisuudesta:

 

arrow-right
Edellinen
Tervetuloa asioimaan St1- ja Shell-asemille, myös poikkeusoloissa!

05.04.20

Seuraava
St1 palvelee siellä missä asiakas on

21.10.20

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki