Vastuullisuusjohtajan katsaus: Vuoden 2021 kohokohdat ja haasteet

Olemme konsernina valinneet oikean tavan tuoda vastuullisuus osaksi liiketoimintaamme. Tämä havainto oli mielestäni yksi vuoden kohokohdista.

Menneet kaksi vuotta ovat olleet epätavallisia, mutta haasteista huolimatta olemme edistyneet ihailtavalla tavalla vastuullisuustyössämme. Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana pyrimme johdon ja hallituksen kanssa tuomaan selkeyttä vastuullisuuteen arvoketjussamme. Vastuullisuustiimi ja liiketoimintojen edustajat ovat hahmotelleet yhdessä pala palalta vastuullisuuden etenemissuunnitelmaamme.

Olen äärettömän iloinen siitä, miten vastuullisuus alkaa näkyä koko ajan paremmin päivittäisissä toiminnoissamme. Emme tyydy vain täyttämään sääntelyn minimivaatimuksia, vaan haastamme itsemme saavuttamaan uuden tason, joka luo perustan kannattavalle liiketoiminnalle tulevaisuudessa. On upeaa havaita käytännössä, kuinka paljon olemme saavuttaneet. Edistyminen ei ole pinnallista vaan perustavanlaatuista. Se koskettaa liiketoimintamme ydintä.

Vastuullisuustavoitteet – toteutuminen ja tulokset

Merkittävän muutoksen lähtökohta on analyysi liiketoimintojemme suurimmista vaikutuksista. Kun vastuullisuudesta on muodostettu kokonaiskuva, on helpompaa havaita, missä muutoksia on tehtävä, jotta voimme kehittää toimintaamme. Vasta sitten pystymme suunnittelemaan oikeanlaisen tavan vaikuttaa asioihin myönteisesti. Kun ymmärrämme, missä tuo vaikutus syntyy, pystymme ottamaan ensimmäiset askeleet kohti visiotamme.

Suuret päämäärät, kuten ihmisoikeuksien edistäminen tai ilmastonmuutoksen torjuminen, voivat helposti tuntua ylivoimaisilta. On houkuttelevaa tyytyä ajattelemaan, että yksi ihminen ei pysty ihmeisiin. Jos kuitenkin pilkomme tavoitteen pienempiin hallittaviin vaiheisiin, sen saavuttaminen voikin alkaa vaikuttaa mahdolliselta. Samalla voimme havaita, kuinka pitkälle olemme jo päässeet. Kovan työn materialisoituminen konkreettisiksi tuloksiksi kannustaa meitä jatkamaan työtä, joka ei olisi ollut mahdollista ilman jokaisen St1:n työntekijän apua ja tukea.

Vastuullisuusraporttimme on kehittynyt vuosien mittaan, ja nykyään se on meille olennainen tapa kertoa tarinaamme ja nostaa esiin saavutuksiamme. Tapa, jolla keräämme tietoa kaikista toiminnoistamme Game Changeriin, on mullistunut. Uudella verkkotyökalulla olemme pystyneet keräämään paljon enemmän tietoa kuin aiemmin. Minua ilahdutti nähdä, kuinka paljon olemme edistyneet viimeisen kahden vuoden aikana ja että meillä on järjestelmä, joka seuraa tiedonkulkua ja yksilöi henkilöt, jotka ovat vastuussa raportin laatimisesta. Mikä tärkeintä, prosessi on entistä selkeämpi ja ennätyksellisen läpinäkyvä.

Katsaus tulevaan: sääntelyyn liittyviä haasteita ja ratkaisuja

Meillä oli vuoden alussa suuret tavoitteet ja halusimme saada paljon aikaan. Tämän vuoksi saatoimme tuntea olomme hieman uupuneiksi. Opimme kuitenkin läksymme ja laadimme realistisen aikataulun. Mielestäni saimme käännettyä vaikeudet voitoksi.

Tasapainoilu merkityksellisten muutosten tekemisen ja liiketoiminnan toimintakyvyn säilyttämisen välillä on haastavaa. Kun vastuullisuusstrategia edellyttää muutosta toimintakulttuuriin, meidän on mietittävä, kuinka paljon voimme vaatia henkilöstöltämme, ja huomioitava ihmisten aikataulut ja sitoumukset. Tulevina vuosina keskitymme entistä enemmän yhteiskuntavastuuseemme, ihmisoikeuksiin ja vaikutusarviomme kehittämiseen. Näin varmistamme, että pystymme tarttumaan näihin tärkeisiin aiheisiin arvoketjussamme yhtä tarmokkaasti kuin aina ennenkin.

Horisontissa siintää jo useita uusia sääntelyhankkeita: Britannian laki nykypäivän orjuudesta, Norjan läpinäkyvyyslaki, EU:n yritysvastuulainsäädäntö (tulossa voimaan pian) ja niin kutsuttu EU-taksonomia. Vuonna 2022 meidän on myös kehitettävä raportointiamme vastaamaan tulevaa CSRD-direktiiviä yritysten kestävyysraportoinnista sekä tehtävä kaksinkertainen olennaisuusarviointi. Nyt on hyvä aika keskittyä näihin hankkeisiin ja huomioida ne toiminnoissamme.

Timo Huhtisaari
Johtaja, Sustainability and Future Business
St1 Nordic Oy

 

Kirjoitus on julkaistu myös St1 Nordic Oy:n integroidussa Game Changer 2021 -vastuullisuusraportissa.

Tutustu raporttiin tästä.

arrow-right
Edellinen
Hallituksen puheenjohtajan katsaus: Kun on tahtoa, myös keinot keksitään

04.05.22

Seuraava
Ilmasta peltoon ja pellosta ilmaan – hiiliviljely osana maatilojen tuotantoa

26.09.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki