St1 suunnittelee synteettisen metanolin pilottilaitosta Lappeenrantaan

 St1 suunnittelee Suomen ensimmäistä synteettisen metanolin tuotantolaitosta Finnsementin tehtaan yhteyteen Lappeenrantaan, Ihalaisen kaivosalueelle. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 35,4 miljoonan euron rahoituksen St1 Power-to-Methanol Lappeenranta -hankkeelle, joka on suunniteltu tuottamaan uusiutuvaa synteettistä metanolia mm. meri- ja tieliikenteen polttoaineeksi korvaamaan fossiilisia polttoaineita. St1:n tavoitteena kaupallisen mittaluokan pilottihankkeessa on kehittää monistettava ja skaalautuva synteettisen metanolin tuotantokonsepti.

Työ- ja elinkeinoministeriön tukipäätös myönnetään ehdollisena, sillä se edellyttää vielä Euroopan komission hyväksyntää. Rahoitus tulee Euroopan elpymis- ja palautumisvälineestä (RRF Recovery and Resilience Facility).

Hanke etenee investointipäätösvaiheeseen, kun liiketoimintasuunnitelma ja kaikki lupien edellyttämät suunnittelu- ja vaikutusten arviointiprosessit ovat saatu päätökseen. Hankkeen edetessä suotuisasti, tuotantolaitos tulee olemaan toiminnassa 2026.

Valmis laitos tuottaa noin 25 000 tonnia synteettistä metanolia vuodessa. Hankkeen työllistävä vaikutus rakennusaikana on arviolta 250 henkilötyövuotta ja uusia pysyviä työpaikkoja sen myötä syntyy yli 20.

Uusi vähähiilisen Power-to-X -teknologian pioneerihanke

Synteettinen metanoli on merkittävä tulevaisuuden vähähiilinen polttoaine. St1 on tutkinut jo vuosia yhdessä LUT-yliopiston kanssa synteettisen metanolin valmistusta, ja se on todettu potentiaaliseksi ja toteuttamiskelpoiseksi konseptiksi. LUT jatkaa vahvasti osana hankkeen kehitysyhteistyötä.

Lappeenrannan synteettisen metanolin tuotantolaitos tulee hyödyntämään raaka-aineena Finnsementin tehtaan kalkkikivestä peräisin olevia vaikeasti vältettäviä hiilidioksidipäästöjä, mikä vähentää sementtitehtaan päästöjä merkittävästi. Toinen tarvittava raaka-aine on vihreä vety, joka tuotetaan elektrolyysiprosessilla käyttäen tuulisähköä sekä vettä. Synteettinen metanoli syntyy hiilen ja vihreän vedyn yhdistävässä synteesiprosessissa. Vastaavasti synteettisen metanolin tuotantoprosessista syntyvä hukkalämpö hyödynnetään Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkossa.

Tässä hankkeessa tuotettava synteettinen metanoli menee St1:n oman jakeluverkoston kautta suoraan meriliikennekäyttöön, ja sitä voidaan hyödyntää myös liikennepolttoaineissa korvaamassa fossiilisia komponentteja käyttäen olemassa olevaa logistiikka- ja jakeluverkostoa.

Pilottihanke mahdollistaa pääsyn ensimmäisten joukossa kehittyville markkinoille

Investointituki mahdollistaa konseptin toteuttamisen ensimmäistä kertaa Suomessa ja rakentaa valmiutta sen laajamittaiseen skaalaamiseen ja monistamiseen kasvattaen samalla energiaomavaraisuuttamme. St1 Power-to-Methanol Lappeenranta -hanke on erinomainen esimerkki sektori-integraation täysimittaisesta hyödyntämisestä energia-alalla Suomessa.

Vähähiilisyyteen tähtääviä sovelluskohteita on runsaasti ja fossiilista metanolia korvaavan uusiutuvan metanolin kysyntä tulee lähivuosina kasvamaan merkittävästi.

”Synteettisten polttoaineiden pohjoismainen markkina kasvaa huomattavasti lähivuosina. Pilottihankkeemme aikataulu mahdollistaisi Suomen pääsyn ensimmäisten teollisten käyttöönottojen aaltoon, ja siten myös synteettisen metanolin markkinoiden luomiseen ja ratkaisujen skaalaamiseen. Hanke tuo merkittävää osaamista mukana oleville toimijoille ja sitä tullaan hyödyntämään myös muiden Power-to-X -hankkeiden edistämisessä. Olemme hyvin iloisia, että Lappeenrannan kaupunki sekä muut paikalliset toimijat ovat kanssamme täysillä mukana tässä hankkeessa”, linjaa St1:n Energiamurroksen liiketoimintajohtaja Riitta Silvennoinen.

arrow-right
Edellinen
Tutkimuksen kohteena Power-to-X

02.11.22

Seuraava
Toimitusjohtajan katsaus: keskiössä kestävä energiantuotanto ja toimitusvarmuus

30.05.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki