Miten polttonesteitä toimitetaan metsätyökohteisiin?

Metsistä puhutaan vihreänä kultana ja metsätalous on Suomelle edelleen tärkeä työllisyyden ja tulojen lähde. Puuntuotannon lisäksi metsistä saadaan arvokasta biomassaa teollisuuden tarpeisiin. Mutta millaisilla koneilla metsätöitä tehdään tänä päivänä ja miten polttonesteitä toimitetaan metsän siimekseen? Entä millaisia turvallisuuskysymyksiä metsätyökohteiden polttonestetoimituksiin liittyy?

Metsätyökoneet tankataan leimikoissa

Puunkorjuutyömailla ahertavat ihmisten lisäksi niin kuormatraktorit, kaatokoneet, harvesterit, nosturit kuin korjuu- ja hakkuulaitteetkin. Kaikkiin näihin isoihin koneisiin tarvitaan polttonesteitä - ilman sitä ei metsäalalla olisi yritystoimintaa.  Polttonesteitä kuljetetaan metsätyökohteisiin säiliöautoilla, jotka on suunniteltu ensisijaisesti maantieajoon. Niiden maavara on varsin matala, mistä johtuen säiliöautot ovat metsäteillä ajettaessa puutavara-autoihin verrattuna alttiimpia esimerkiksi oksien, kivien tai kantojen osumille. Polttonesteiden kuljetus metsätyökohteisiin ei ole siis aivan yksinkertaista.

Täydessä lastissa oleva säiliöauto painii raskaassa sarjassa kokonaismassan ollessa peräti 35 tonnia. Tästä syystä metsätien on oltava kantava koko matkalta, jottei ajoneuvo pääse kallistumaan. Leimikoissa eli hakkuualueiden laitamilla säiliöauton lasti tyhjennetään tiiviiseen polttoainesäiliöön, joka toimii metsätyökoneiden tankkauspisteenä. Säiliö sijoitellaan maastoon tukevasti niin, ettei se pääse kaatumaan. Kun lasti on purettu, on säiliöauton aika kääntyä takaisin metsätielle. Tätä varten tarvitaan riittävän suuri kääntöpaikka, sillä säiliöauton pituus on 12 metriä ja kääntösäde jopa 13 metriä.

Säiliöauton ajaminen metsäteillä vaatii kuljettajalta vankkaa ammattiosaamista. Tarvitaan myös hyvää tilannetajua: kuljettaja tekee paikan päällä lopullisen arvion siitä, voidaanko polttoneste toimittaa turvallisesti kohteeseen ja on velvollinen keskeyttämään kuljetuksen, mikäli hänellä herää epäilys turvallisuudesta. Lisäksi säiliöautojen kuljettajia koskevat tarkat ajo- ja lepoaikamääräykset, joita on noudatettava.

Tiivis yhteistyö parantanut turvallisuutta sekä lisännyt toimitusvarmuutta

Polttonesteiden kuljetusta säätelee vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädäntö sekä tieliikennelain määräykset. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kuljetuksesta ja jakelusta vastaavat niihin erikoistuneet yritykset. Ennen kuin polttonestettä voidaan toimittaa metsätyökohteeseen, tulee kuljetukseen liittyvät riskit kartoittaa huolellisesti. Kartoitukseen osallistuvat niin polttonesteen myyjä, kuljetusliike kuin asiakaskin.

Osaamisen ja tiedon lisääminen on keskeistä turvallisuuden parantamisessa ja siksi St1 on tehnyt pitkäjänteistä polttonestetoimitusten toimintamallin kehittämistyötä yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Kehittämistyöstä on saatu hyviä kokemuksia. Jo pienillä muutoksilla, kuten teiden kunnossapidon ja aurauksen tehostamisella, on lisätty toimitusvarmuutta sekä saatu aikaan taloudellisesti kannattavia ratkaisuja. St1 lupaa toimittaa jatkossakin polttonestettä metsätyökohteisiin - ihmisten ja ympäristön turvallisuudesta tinkimättä.

arrow-right
Edellinen
Metsittäminen on tehokas keino hillitä ilmastonmuutosta

27.11.18

Seuraava
HelmiSimpukka on Suomen neljänneksi suurin ravintolaketju

24.06.19

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki