Toimitusjohtajan katsaus: keskiössä kestävä energiantuotanto ja toimitusvarmuus

Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Eurooppa oli matkalla kohti energiakriisiä. Sota on kuitenkin kiihdyttänyt merkittävästi kriisin vaikutusta globaaleihin markkinoihin. Tilanne on koetellut yritysten prosessien, riskienhallinnan ja liiketoimintamallien kykyä selviytyä tällaisen vakavan energiapulan seurauksista. Energiakriisi on saanut meidät kaikki ymmärtämään, että vaikka olemme keskellä energiasiirtymää, meidän on pidettävä huolta toimitusvarmuudesta. Halukkuus lisätä vähäpäästöisen energian käyttöä on suurempi kuin koskaan aiemmin, mutta realistiset keinot kasvattaa sen tuotantoa merkittävästi ovat yhä riittämättömiä. Meidän on ymmärrettävä, että kestävän energiasiirtymän toteuttamiseen on väistämättä varattava enemmän aikaa kuin tähänastisten tavoitteiden perusteella on arvioitu.

Energiasiirtymämme etenemissuunnitelma

Näistä haastavista ajoista huolimatta jatkoimme arvoketjumme vastuullisuuden edistämistä energiasiirtymän etenemissuunnitelmamme mukaisesti. Tämän etenemissuunnitelman avulla olemme luoneet vahvan yhteyden visiostamme – joka on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä – lyhyen ja keskipitkän aikavälin strategisiin painopistealueisiimme sekä tuleville vuosille laatimiimme suunnitelmiin. Etenemissuunnitelmassa määritetään kunnianhimoiset tulevaisuudennäkymämme, joihin sisältyvien uusien hankkeiden toteuttaminen edellyttää jatkuvaa, tervettä kassavirtaa ja vahvoja kumppaneita. On kuitenkin lähes varmaa, että tulevaa sääntelykehystä koskevat päätökset vaikuttavat etenemissuunnitelman toteutumiseen.

Vastuullisuushankkeemme etenivät huimaa vauhtia

Vuosi 2022 oli St1:lle poikkeuksellinen. Olen onnekas saadessani työskennellä asialleen omistautuneessa yhtiössä, joka on saanut aikaan niin paljon. Olemme jälleen kerran saavuttaneet yhdessä jotain ennenkuulumatonta. Uusiutuvien polttoaineiden liiketoimintamme otti merkittävän harppauksen eteenpäin alkuvuodesta, kun saimme päätökseen Brocklesby Ltd:n oston Isossa-Britanniassa. Olemme yritysostoon erittäin tyytyväisiä, sillä saimme joukkoomme käytetyn ruokaöljyn ja rasvaisen elintarvikejätteen kierrätysasiantuntijan ja yhden Ison-Britannian tämän alan johtavista raaka-ainejalostajista. Brocklesby tarjoaa raaka-aineita uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) tuotantoon uudessa Göteborgin biojalostamossa, joka aloittaa toimintansa vuoden 2023 loppuun mennessä. Biojalostamo on tähänastisen historiamme suurin yksittäinen investointi, joka korostaa vastuullisuustavoitteidemme laajuutta ja suuruutta.

Biokaasuliiketoiminta-alueella perustimme elintarvikeyhtiö Valion kanssa yhteisyrityksen, joka tuottaa maitotilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista uusiutuvaa biokaasua liikenteen polttoaineeksi. Suomen Lantakaasu Oy suunnittelee Suomen tähän mennessä suurimman biokaasu- ja nesteytyslaitoksen rakentamista Pohjois-Savoon. Teimme myös investointipäätöksen biokaasun jalostus- ja nesteytyslaitoksen rakentamisesta Ruotsin Boråsiin. Tämä investointi auttaa meitä jatkamaan biokaasutankkausverkostomme laajentamista Pohjoismaissa. Loppuvuodesta ostimme 14,5 prosenttia Scandinavian Biogas Fuels International AB:n osakkeista. Kyseessä on yksi Pohjoismaiden johtavista biokaasun tuottajista.

Power-to-X-hankkeemme etenivät useammalla rintamalla. Kesällä aloitimme yhteistyön Vattenfallin kanssa. Parhaillaan on käynnissä toteutettavuustutkimus, jonka tarkoituksena on kehittää Ruotsin länsirannikolla merituulivoimasta tuotettavan synteettisen polttoaineen koko arvoketju. Sovimme myös kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energian kanssa yhteistyöstä heidän sähköpolttoainelaitoksensa tuottaman kaasun jakelusta asiakkaillemme. Syksyllä julkistimme suunnitelmamme rakentaa Suomen ensimmäinen synteettisen metanolin tuotantolaitos. Kaupallisen mittaluokan pilottihankkeen tavoitteena on tuottaa uusiutuvaa synteettistä metanolia korvaamaan meri- ja tieliikenteessä käytettäviä fossiilisia polttoaineita.

Vahvistimme tuulivoimaportfoliotamme merkittävästi viime vuonna. Norjassa tuulivoimahankkeemme etenivät hyvin Finnmarkissa. 800 MW:n Davvi-hanke on parhaillaan luvitusvaiheessa, ja teimme ilmoituksen myös uudesta 750 MW:n tuulivoimahankkeesta Sandfljelletissa samalla alueella. Lisäksi hankimme Nordre Sørøy Energiselskap AS:n, jolla on 200 MW:n tuulivoimahanke Hammerfestin kunnassa Pohjois-Norjassa.

Sähköautojen latausverkoston asennukset jatkuivat Norjassa osana vähittäiskaupan tarjontaamme. Valmistaudumme myös laajentamaan latausverkostoamme Ruotsiin ja Suomeen, sillä katsomme tämän segmentin kasvun jatkuvan.
 

Tilikausi

Toimintaympäristömme oli vuonna 2022 hyvin epävakaa ja haastava. Muutokset olivat nopeita, ja Ukrainan sodan seurauksena energiamarkkinoilla koettiin useita ennennäkemättömiä tapahtumia, erityisesti hintojen osalta. Toimitusvarmuuden ylläpitäminen ja markkinoiden seuranta olivat tärkeitä arvoketjujemme kaikissa osissa. St1 teki kuitenkin vahvan tuloksen vuonna 2022.

Toteutimme myös suunnitellut investointimme määrätietoisesti sekä nykyisessä liiketoiminnassamme että etenkin uusissa uusiutuvan energian hankkeissamme. Investointimme uusiutuvan energian tuotantoon olivat yli 110 miljoonaa euroa.

St1 Nordic Groupin liikevaihto vuonna 2022 oli 10,5 miljardia euroa, eli kasvua edellisvuodesta tuli 4,1 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen jyrkän nousun sekä huoltoasemien ja suoramyynnin hieman suurempien myyntimäärien myötä. Suomen osuus liikevaihdosta oli 22 %, Ruotsin 52 %, Norjan 25 % ja Ison-Britannian 1 %.

Liikevoitto oli 284,4 miljoonaa euroa eli 103,0 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Tulos verojen jälkeen oli 234,6 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 148,8 miljoonaa euroa. Jalostus- ja tukkumarginaalit olivat edellisvuotta merkittävästi suuremmat maailmanlaajuisesta geopoliittisesta tilanteesta johtuvan energiamarkkinoiden epävakauden vuoksi.

Vähittäismyynti- ja suoramyyntimarkkinoiden kehitys heikkeni jatkuvan kovan hintakilpailun vuoksi. Biokaasuliiketoiminnan tulokseen vaikutti negatiivisesti kaasutuotteiden korkea markkinahinta erityisesti vuoden loppupuolella.

Liiketoiminnan kassavirta oli 226,5 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat yhteensä 284,6 miljoonaa euroa. Suurimmat näistä olivat Göteborgissa rakenteilla oleva biojalostamo ja Brocklesby Ltd.:n osto Isossa-Britanniassa alkuvuodesta 2022.

Arvomme ohjaavat liiketoimintaamme

Kasvava energialiiketoimintamme perustuu arvoihimme: läpinäkyvyyteen, oikeudenmukaisuuteen, vastuullisuuteen ja tasavertaisiin mahdollisuuksiin. Tulosten saavuttaminen on tärkeää, mutta aivan yhtä tärkeä on tapa, jolla saavutamme tavoitteemme. St1 Nordic sitoutui YK:n Global Compact ‑aloitteeseen vuonna 2020. Siitä lähtien aloitteen kymmenen perusperiaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämää, ympäristöä ja korruption torjuntaa, ovat inspiroineet vastuullisuustyötämme ja antaneet sille vakaan pohjan. Tämän kautta  voimme rakentaa läpinäkyvämpää ja kestävämpää liiketoimintaa.

Vuonna 2022 St1 Groupin vastuullisuusteemat keskittyivät vahvasti toimitusketjumme vastuullisuuden kehittämiseen ja varmistamiseen sekä due diligence -toimiin. Vuoden painopisteenä oli kehittää yhtiön vastuullisuusriskien hallintaa ja arviointia, lisätä läpinäkyvyyden takaavia toimia ja kehittää arvoketjumme jatkuvaa vaikutustenarviointia. Lisäksi päivitimme koko organisaation olennaisuusanalyysiä osallistamalla sidosryhmiä. Osana tätä kehitystyötä julkaisemme ensimmäisen due diligence -raporttimme keväällä 2023.
 

Ihmiset ovat arvoketjumme sydän

Strategiamme toteuttaminen vaatii ketteriä, mutta hallittuja liikkeitä, ja tämä on erityisen tärkeää haastavina aikoina. Meidän on keskitettävä resurssimme kannattavan ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen tulevaisuutta varten. Energiasiirtymäyrityksenä jatkoimme organisaatiomme vahvistamista uusilla kyvykkyyksillä ja varmistimme läpinäkyvän tiedonkulun yhteisten prosessien ja työkalujen avulla. Keskitymme jatkuvasti psykologisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja autamme kaikkia organisaatiossamme tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Kasvukulttuurimme antaa meille kaikille vahvan perustan menestymiselle. Arvioimme, miten hyvin usein mittaamamme asiat onnistuvat, ja käsittelemme saamaamme palautetta yhdessä toiminnan vauhdittamiseksi.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisen työympäristön kaikille St1:llä työskenteleville. Vahva terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden (HSSE) hallinta on erittäin tärkeää kaikkien liiketoimintayksiköidemme kehityksessä.

St1 juhli viime vuonna 25-vuotista historiaansa. Olemme kasvaneet pienestä suomalaisesta polttoainemyyjästä energiayhtiöksi, joka toimii nyt neljässä maassa. Jalostamomme täytti 75 vuotta viime vuonna ja on nyt valmis avaamaan uusiutuvaa dieseliä ja kestävää lentopolttoainetta tuottavan biojalostamon. Historiamme osoittaa, että omistautuneet työntekijämme, jotka jatkuvasti kehittävät itseään luodakseen kestävää liiketoimintaa tulevaisuutta varten, toteuttavat kunnianhimoisen visiomme olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä.

Haluan esittää lämpimät kiitokset työntekijöillemme heidän ponnisteluistaan ja tiimihengestään. Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta palveluihimme ja toimintaamme näinä haastavina aikoina. Tätä kirjoittaessani on vaikea edes ajatella niitä ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, joita Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut. Toivon vilpittömästi, että vihamielisyydet päättyvät nopeasti ja rauha palaa.


Toimitusjohtaja Henrikki Talvitie

 

Kirjoitus on julkaistu myös St1 Nordic Oy:n integroidussa Game Changer 2022 -vastuullisuusraportissa. Tutustu raporttiin tästä.

arrow-right
Edellinen
St1 suunnittelee synteettisen metanolin pilottilaitosta Lappeenrantaan

02.11.22

Seuraava
Rajat ylittävä yhteistyö tärkeämpää kuin koskaan aiemmin

01.06.23

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki