Synteettisiä polttoaineita valmistetaan hiilidioksidia talteen ottamalla

St1 ja uusiutuvan energian start-up Q Power ovat käynnistäneet yhteishankkeen, jossa kehitetään uudenlaista tapaa valmistaa hiilidioksidista polttoainetta. Hankkeessa hyödynnetään St1:n biojalostamon jätepohjaisen etanolin tuotannosta talteen otettua hiilidioksidia Q Powerin metanointiteknologian avulla. Q Powerin teknologialla saadaan tuotettua vedystä ja hiilidioksidista biometaania, jota käytetään esimerkiksi uusiutuvana polttoaineena liikenteessä, biokaasuna sekä nesteytettynä laivaliikenteessä. Hanke toteutetaan St1:n Vantaan biojalostamolla. Hiilidioksidin uusiokäytöllä tulee olemaan merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kestävän hiilikierron edistämisessä.

Jätteille ja sivuvirroille uusiokäyttöä liikenteen polttoaineina

Hanke toteutetaan St1:n Vantaan Etanolix®-biojalostamolla, jossa tuotetaan leipomojätteistä etanolia liikenteen polttonesteeksi. St1:llä on jo yli kymmenen vuoden ajan vahva kokemus etanolipolttoaineiden tuottamisesta erilaisista jätevirroista, kuten elintarvike- ja metsäteollisuuden jätteistä.

St1:n ja Q Powerin yhteishankkeen ideana on, että etanolin tuotannosta talteen otetusta hiilidioksidista sekä uusiutuvaa sähköenergiaa hyödyntäen tuotetusta vedystä saadaan Q Powerin teknologian avulla aikaiseksi biometaania. Q Powerin biologinen metanointiteknologia perustuu suosta alun perin eristettyyn mikrobistoon. Tällaisen teknologian avulla tuotetuista polttoaineista puhutaan myös synteettisinä polttoaineina. Ne ovat energia-alalla uusinta uutta. Synteettisten polttoaineiden ajatuksena on ottaa hiilidioksidi talteen ja tehdä siitä polttoainetta sen sijaan että hyödynnettäisiin nykyisiä fossiilisia raaka-ainelähteitä.

Biometaani odottaa kaupallista läpimurtoaan

Pilottivaihe kestää Vantaan biojalostamolla noin kolme kuukautta ja sen aikana konseptia testataan erilaisin menetelmin. Projektiryhmällä on koekäytössä tankkauspiste, josta tankataan suoraan prosessissa tuotettua biometaania hankkeeseen osallistuviin kaasuautoihin. Menee vielä kuitenkin aikaa, ennen kuin biometaanin kaltaiset synteettiset polttoaineet ovat kaupallisia tuotteita: kun vety tuotetaan sähköenergiaa hyödyntäen vedestä uusiutuvan sähkövirran avulla, ovat tuotantokustannukset korkeahkoja. Biometaanilla arvioidaan kuitenkin olevan tulevaisuudessa tärkeä rooli erityisesti raskaan liikenteen uusiutuvana polttoaineena sekä nesteytettynä laivaliikenteessä.

”Tämä on erittäin mielenkiintoinen tapa hyödyntää ja saada hiilidioksidi kiertoon. Teollisissa prosesseissa, kuten meillä etanolituotannossa, syntyy hiilidioksidia, jonka voi tämän tyyppisten teknologioiden avulla kierrättää polttoaineeksi. Toivottavasti konseptia voidaan monistaa kaikkiin meidän biojalostamoihimme ja miksei myös muihinkin teollisuuslaitoksiin. Kokonaiskannattavuudessa on kuitenkin vielä tekemistä, sillä mm. vedyn tuotanto sähköllä on arvokasta puuhaa” kertoo St1 Oy:n biojalostustoiminnan johtaja Patrick Pitkänen.

Kestävä hiilikierto apuna ilmastonmuutoksen torjunnassa

Q Powerin teknologia tarjoaa jo olemassa olevia ja konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Konseptilla nähdään olevan tulevaisuudessa merkittävä rooli teollisuuden hiilidioksidivirtojen hyödyntämisessä kestävinä käyttövoimina. Ilmastonmuutoksen laajamittainen torjunta edellyttää kuitenkin sekä uusiutuvien biopolttoaineiden kehittämistä ja valmistamista että synteettisten polttoaineiden valmistamista hiilidioksidia talteen ottamalla ja jo ilmakehässä olevan hiilen sitomista esimerkiksi metsittämisen avulla.

Päivitys juttuun 1.4.2020:

Hankkeen pilottivaihe St1:n Vantaan biojalostamolla onnistui erinomaisesti ja sille asetetut tavoitteet saavutettiin. St1:n Etanolix®-laitoksen tuotantoprosessista talteen otettu hiilidioksidisivuvirta sopii prosessiin erittäin hyvin. Q Power jatkaa pilottivaiheesta teknologiansa skaalausta tuotantomittakaavaan yhteistyössä St1:n kanssa.

arrow-right
Edellinen
Etanoliautoilu vähentää fossiilisia päästöjä jopa 80 prosenttia

24.06.19

Seuraava
Rakennamme biojalostamon uusiutuvan dieselin sekä lentopolttoaineen tuottamiseksi

11.11.19

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki