Hilde Wahl ny VD på St1 – Fortsätter kampen för en fossilfri fordonsflotta

Hilde Wahl har utsetts till ny vd för drivmedels- och energiföretaget St1 i Sverige och Norge, efter Jonas Sidenå som nu går i pension. Hilde Wahl har en bakgrund som CFO för alla St1 ägda företag i Sverige och Norge, och har tidigare haft ledande positioner på Fortum och Norsk Hydro i Sverige samt på Esso i Norge.

Jonas Sidenå blev känd som ”bensinbolagsdirektören som vill avskaffa bensinen”. Hilde Wahl ser också detta som en av hennes allra viktigaste uppgifter. Närproducerad etisk etanol är en verklighet redan i dag, bland annat från den nyinvigda etanolfabriken på St1s raffinaderi i Göteborg. Där tillverkas etanol med mer än 90 % lägre miljöpåverkan än vanlig bensin.

- Etanol är i allra högsta grad en del av vår framtid. Det är världens största biodrivmedel, säger Hilde Wahl. Etanol kan tillverkas av restprodukter från industri, sågverk och skogsindustrier, och den konkurrerar inte alls med mat som många tror. Den kommer att bli en viktig del i den energimix Sverige och världen behöver för att bli bioberoende och lämna de fossila drivmedlen helt.

- Med långsiktiga och blocköverskridande politiska beslut kan etanolen också bli en ny svensk basindustri som kan ge tiotusentals nya jobb, fortsätter hon. Råvarorna finns. Tekniken finns. Investeringsviljan finns. Arbetskraft och infrastruktur finns. Alla inblandade industrier väntar otåligt på tydliga framtidsinriktade regler. Det gäller hela energibranschen, det gäller fordonstillverkarna, det gäller de industrier som gärna ser att deras restprodukter tas om hand som värdefull råvara.

Hilde Wahl tillträdde som VD 1 juni. Samtidigt lämnade Jonas Sidenå tjänsten för att gå i en välförtjänt pension. Han hälsar dock att han kommer att följa St1s arbete mot en fossilfri fordonsflotta med lika stort intresse och engagemang som tidigare.

Om St1

Stationsnätet i Sverige består av ca 500 stationer. Av dessa är ca 300 automatstationer under St1-varumärket, ca100 servicestationer under Shellvarumärket samt 100 stationer speciellt anpassade för tung trafik under Shell TruckDiesel-varumärket.

St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Miljöfrågan är ständigt prioriterad hos oss och att minimera fossil CO2-påverkan är vårt viktigaste uppdrag.

För mer information

VD, St1, Hilde Wahl: +46 85554 8560. hilde.wahl@st1.se
Marknadschef, St1, Erica Samuelsson: +46 85554 8306. erica.samuelsson@st1.se

arrow-right
Previous
St1, the new Chair of LSB: “EU must create a strong 2030 policy”

23.06.15

Next
Competition authority approves conditionally St1 Nordic Oy’s acquisition of Shell's Norwegian marketing company in Norway

31.07.15

Related articles

Read all