Vantaan Energia ja St1 yhteistyöhön sähköpolttoaineen jakelussa

Vantaan Energian vuonna 2025 valmistuvaksi suunniteltu Sähköpolttoainelaitos (P2G) tuottaa hiilineutraalia synteettistä kaasua, jonka tuotantoprosessissa hyödynnetään uudella ja innovatiivisella tavalla jätteiden käsittelyprosessista talteen otettavaa vettä ja hiilidioksidia. Synteettistä kaasua voidaan käyttää liikennepolttoaineena fossiilisen maakaasun sijaan. Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energia ja energiayhtiö St1 ovat solmineet esisopimuksen yhteistyöstä Sähköpolttoainelaitoksen tuottaman kaasun jakelusta loppukäyttäjille sekä jakeluun liittyvistä toimenpiteistä.

Kiertotalousenergiayhtiö Vantaan Energian ja energiayhtiö St1:n esisopimus on merkittävä askel kohti puhtaampaa liikennettä sekä niin toimialakohtaisten kuin yrityskohtaisten päästövähennystavoitteiden saavuttamista. Vantaan Energian ja St1:n esisopimus kattaa yhteistyön vuonna 2025 valmistuvaksi suunnitellun Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitoksen tuottaman kaasun jakelusta St1:n asiakkaille. Sähköpolttoainelaitos tuottaa liikennekäyttöön ympäristöystävällistä hiilineutraalia synteettistä kaasua, jonka käyttäminen vie liikennesektoria kohti toimialakohtaisia päästövähennystavoitteita. Vantaan Energian ja St1:n välinen yhteistyö on merkittävä ja konkreettinen esimerkki liikenteen vihreän siirtymän laajasta mahdollistamisesta, sillä St1:n huoltamoverkoston kautta jaettuna hiilineutraali synteettinen kaasu on helposti loppukäyttäjien saatavilla. St1:n tavoitteena on vuoden 2023 aikana aloittaa nesteytetyn ja paineistetun kaasun jakelu ensimmäisillä asemillaan Suomessa ja rakentaa maankattava jakeluverkosto tulevien vuosien aikana.

- Sähköpolttoainelaitos-hankkeen myötä Vantaan Energia ottaa taas merkittävän askeleen kohti fossiilitonta ja hiilinegatiivista energiantuotantoa. Hanke on Vantaan Energian kannalta erityisen tärkeä siksi, että ensimmäisen kerran valmistamastamme hiilidioksidista konkreettista tuotetta. Tätä edistyksellistä hanketta on hienoa tehdä yhteistyössä St1:n kanssa, toteaa Vantaan Energian Kaupunkienergian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri.

- Hanke on merkittävä konkreettinen askel eteenpäin synteettisten polttoaineiden valmistamisen ja tieliikenteen hiilineutraaliuden edistämisen osalta. Meille St1:llä on tärkeää päästä tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, joiden avulla voidaan konkreettisesti edistää hiilineutraalisuutta. Synteettinen kaasu on luonnollinen lisä St1:n uusiutuvan kaasun jakeluun biokaasun rinnalla tulevilla asemillamme. On hienoa tehdä yhteistyötä Vantaan Energian kanssa konkreettisella tasolla yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo St1:n kaasuliiketoiminnan johtaja Matti Oksanen.

Sähköpolttoainelaitos etenee kohti investointipäätöstä

Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hanke etenee suunnitelmien mukaisesti kohti investointipäätöstä. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnissä ja luvitustoimenpiteet etenevät. Sähköpolttoainelaitoksen on suunniteltu sijaitsevan Vantaan Energian Jätevoimalan yhteydessä, jolloin sijainti mahdollistaa prosessissa syntyvän hukkaenergian hyödyntämisen lämpönä. Vantaan Energian Sähköpolttoainelaitos-hankkeessa yhdistyy ainutlaatuisella tavalla hyödyt usealle toimialalle hankkeen palvellessa sekä liikennepolttoainetuotantoa että lämmitys-, kaasu- ja sähkömarkkinoita.

Hankkeen teknisessä suunnittelussa on saatu poistettua merkittäviä epävarmuuksia ja kaupalliset toimintaedellytykset on pitkälle varmistettu. Kokonaisuudessaan Sähköpolttoainelaitos-hankkeen toteutus odottaa tarvittavaa tukirahoituspäätöstä, joka saataneen vielä tämän vuoden aikana. Alustavan aikataulun mukaan Sähköpolttoainelaitoksen suunniteltu valmistuminen on vuonna 2025.

Sähköpolttoainelaitos-hanke on osa Vantaan Energian Fossiiliton 2026 -hankekokonaisuutta, jonka myötä Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa Vantaan alueella vuoteen 2026 mennessä. Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

Toteutuessaan suunnitellusti, sähköpolttoainelaitoksen vuosituotanto olisi 80 000 MWh:ta nesteytettyä synteettistä kaasua, mikä vastaa n. 160 raskaan kaluston kaasukäyttöisen ajoneuvon vuosikulutusta.

arrow-right
Edellinen
Vattenfall ja St1 yhteistyöhön lentoliikenteen fossiilittoman sähköpolttoaineen mittavassa tuotannossa Ruotsissa

30.09.22

Seuraava
Tutkimuksen kohteena Power-to-X

02.11.22

Liittyvät artikkelit

Lue kaikki